Uklanjanje suhih stabala u Puli

S ciljem osiguranja sigurnosti građana i imovine, ali i postizanja ugodnog vizualnog izgleda javnih zelenih površina, djelatnici djelatnosti Hortikultura Pula Herculanee d.o.o., će u ponedjeljak, 8. 11. 2021. god. pristupiti uklanjanju suhog stabla ladonje (Celtis orientalis) u Jeretovoj ulici br.4, suhog mladog stabla ladonje u drvoredu na Rivi te dva suha mlada stabla pinije (Pinus pinea) na Hidrobazi.

Uklanjanje je naloženo od strane Grada Pule, kao i zamjenska sadnja koja će se obaviti na isto ili obližnje sadno mjesto, sukladno dosadašnjoj praksi, tijekom jeseni ili proljeća kada su uvjeti za sadnju povoljni. 

U slučaju loših vremenskih uvjeta radovi će biti odgođeni za prvi mogući dan.