Poziv na prijavu djece za prigodne božićne poklon paketiće, 2021.

 

Povodom obilježavanja predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Općina Medulin osigurati će poklon paketić za svu djecu predškolske dobi (0-7) sa svoga područja.

Uvjet za ostvarivanje prava na dodjelu božićnog poklon paketića jest da dijete i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području općine Medulin.

Djecu koja su upisana u DV Medulin, DV Sunčica te predškolske ustanove na području Grada Pule nije potrebno prijavljivati za božićni poklon, jer su ona već obuhvaćena temeljem evidencije Općine Medulin.

Ovim pozivom Općina Medulin poziva roditelje djece predškolske dobi (0-7) s prebivalištem na području općine Medulin, koja nisu obuhvaćena programom predškolskih ustanova (ne idu u vrtić niti jaslice), da se jave radi prijave djeteta za podjelu božićnih paketića.

Prijavu na obrascu u prilogu molimo dostaviti do ponedjeljka, 22.11.2021., na e-mail adresu: milena.mandic@medulin.hr ili osobno, odnosno poštom u općinsku pisarnicu na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin.

Uz ispunjen obrazac zahtjeva za prijavu djece za prigodne božićne poklon paketiće potrebno je priložiti:

– obostranu presliku osobne iskaznice roditelja (dovoljno jednog od roditelja),

– potvrdu o prebivalištu djeteta (ili presliku osobnog dokumenta djeteta, iz kojeg je vidljiva adresa prebivališta).

U samom zahtjevu molimo naznačiti kontakt telefon i/ili e-mail adresu podnositelja zahtjeva.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama molimo obratite se na br.tel. 052/385-676.