Gradsko vijeće izglasalo proračun Grada Pule za 2022. godinu

Stabilan i uravnotežen te socijalno osjetljiv. Grad Pula postat će pametan, zelen i transparentan grad

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u utorak, 7. prosinca  2021. godine u prostoru Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ uz obvezne Covid potvrde i uvažavanje epidemioloških mjera, usvojilo je Proračun Grada Pule za 2022. godinu koji iznosi 500,5 milijuna kuna.

Fokus djelovanja bit će na unapređenju stanja u prostoru, novim prometnim rješenjima i izgradnji infrastrukture, uvođenju komunalnog reda, očuvanju graditeljske baštine, kružnom gospodarenju otpadom, prilagodbi klimatskim promjenama, zaštiti okoliša i održivosti resursa, promicanju energetske učinkovitosti, zelenoj infrastrukturi, odnosno brownfield investicijama, kulturnoj baštini, razvoju održive intermodalne urbane mobilnosti, jačanju digitalne povezivosti, školama i vrtićima, promicanju socijalnog uključivanja i socijalne osjetljivosti te jačanju gospodarstva. Kao što je više uputa istaknuti aktivnosti će se, neizostavno, provoditi uz participativno sudjelovanje građana.

Također je bitno istaknuti da je novim ustrojem gradska uprava spremna za provedbu strateških planova i povlačenje sredstava iz EU fondova.

„Proračun za 2022. godinu donosi kratkoročan, srednjoročan i dugoročan plan razvoja grada. Stvara i poboljšava identitet grada koji će postati pametan grad kroz nova prometna rješenja i infrastrukturu. Ovaj proračun donosi jasan komunalni red. Nadalje, želimo da Pula bude zeleni grad te će se znatnije raditi na zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i gospodarenju otpadom. Pula će postati transparentan grad kroz jasne četiri točke – aplikacija za otvoren proračun, potpuno otvoreni GIS, potpuno transparentno financiranje medija i uvođenje antikorupcijskog standarda ISO 37001 kao prvi grad u Hrvatskoj koji će to provesti. Ovim proračunom napokon krećemo i u izmjene GUP-a u suradnji sa društvom arhitekata i stručnjacima. Stvaramo nove javne urbane prostore gdje ističemo Pragrande. Isto tako, stvaramo predispozicije za uređenje Štinjana, koja zona grada je apsolutno zapuštena. 1,8 milijuna kuna uložit ćemo u gospodarenje otpadom, donosimo novu Odluku o uvjetima sufinanciranja obnove pročelja, te krećemo s dokumentacijom za rekonstrukciju Giardina koje vidimo kao aleju pulskih velikana. Kreće i dokumentacija za obnovu kupališta Stoja kao identiteta povijesti našega grada.“, između ostalog istaknuo je pulski gradonačelnik Filip Zoričić.

U  nastavku, navedeno je, pripremit će se dokumentacija za dugo očekivanu rekonstrukciju Kandlerove ulice (1,1 milijun kuna), a u 2023. godini i za Ulicu Sergijevaca. Projekt uređenja pročelja „Dolcevita“, imat će stimulativnije mjere i veće iznose sufinanciranja, čak 3,8 milijuna kuna pa se očekuje veći interes građana kao i veća realizacija. Starogradska jezgra dodatno će se valorizirati realizacijom proboja uspona na Kaštel za što je osigurano gotovo 5 milijuna kuna.

U vidu rješavanja prometnih problema i parkiranja  kao imperativ ističu se aktivnosti s ciljem izgradnje garažne kuće, uređenje prometne infrastrukture na širem području grada, izgradnja parkirališta,  novih organizacija prometa i ostalo. Također, od 1. svibnja 2022. dostavna vozila više neće prometovati Ulicom Sergijevaca i Kandlerovom, već se uvode električna vozila.  

Velika pažnja posvetiti će se novoj stambenoj politici i gradnji stanova u što će se uključiti mlade kao i izdvajanja namijenjena osobama treće životne dobi.

Navodeći proračunske stavke za djecu i mlade, potrebno je naglasiti da će najmlađi dobiti iščekivano dječje igralište na Velom Vrhu u Zahtilinoj ulici u koju svrhu je proračun uvršten iznos od 1,2 milijuna kuna. Nadalje,  u 2022. godini planirana su 1,8 milijuna kuna za kapitalna ulaganja: u OŠ Tone Peruška, izrada glavnog projekta za OŠ Šijanu, te izrada projektne dokumentacije dogradnje OŠ Kaštanjer. OŠ Veli Vrh i Vidikovac dobit će solarne panele, a po uzoru na Grad Rijeku u sve škole uvest će se građanski odgoj. Na natječaj iz Plana za oporavak prijavit će se i 4 milijuna vrijedna investicija proširenja DV Centar. Za 2023. i 2024. godinu aplicirat će se i izgradnja vrtića na Valmadama, Šijani i na Stoji te za škole Šijana, Kaštanjer i Valdebek s dvoranama. Povećan je iznos za stipendije (1,2 milijuna kuna), te su ujedno poboljšani kriteriji za dodjelu stipendija studentima.

Pula će dobiti i nove biciklističke staze, a Marsovo polje ostaje građanima, za koju lokaciju će se u narednoj godini raditi idejno rješenje.

Govoreći o sportu, trgovačko društvo Pula sport d.o.o. planira se kreditno zadužiti u iznosu od 10 milijuna kuna za kapitalne investicije: obnovu umjetne trave na pomoćnom terenu na Drosini, obnovu tartana na atletskoj stazi, obnovu gumenih podloga na pomoćnim terenima, za projektnu dokumentaciju i izgradnju nogometnog terena na Valkanama, dok će se kroz javno-privatno partnerstvo obnoviti i urediti dvorana Pattinaggio kao i dvije nove dvorane za sve dvoranske sportove.

Problematika uređenja prostora i smjernice razvoja rješavat će se kroz izradu dokumenata prostornog uređenja (UPU Lungo Mare, UPU Štinjan, Pragrande, PPUG, GUP-izmjene), a 1,8 milijuna kuna izdvojit će se za spomenuto gospodarenje otpadom u vidu sanacije ilegalnih odlagališta otpada, kanti i posuda za otpad, uklanjanja azbesta, te između ostalog, za pripremu za izgradnju reciklažnog dvorišta.

„Naravno da svaki proračun može biti bolji. Želimo bolju gradsku upravu, dinamičniju, otvoreniju i transparentniju. Treba nam jača uprava jer nas čeka europski novac. Sljedeća godina će biti priprema za velike infrastrukturne promjene u gradu – od prometa, fasada do ulaganja u izgradnju garaža, doma umirovljenika, vrtića i škola te stvaranja Pule kao centra za inovacije, startupove, freelancere u suradnji sa Sveučilištem, Infobipom i ostalim. Želimo srediti ceste, parkove, biciklističke i pješačke staze, ali ne možemo sve u jednoj-prvoj godini. Želimo i Rojc kao ustanovu i ljepši INK, nogometni kampus i rivu. Želimo suradnju s općinama Puljštine, Istarskom županijom i državom. Dosta je okrivljavanja, optuživanja i nemara jer svi imamo isti cilj –  bolju Pulu, Istru i Hrvatsku, ali ne samo za nas sada, nego za našu djecu i to je motivacija. Osobno želim Puli istih i jednakih, a ne odabranih. Nećemo samo govoriti o transparentnosti nego ćemo je provoditi i živjeti. Želim da svi zajedno promišljamo o gradu i pozicija i opozicija. Dosta je jednoumlja, podjela i povratka u prošlost. Želimo graditi naš grad za sve bez obzira na razlike jer su upravo razlike bogatstvo našega grada. Svi moramo biti spremni na kritiku, posebno ja, ali konstruktivnu i staloženu koja će nas jačati. Ono što smo obećali u kampanji realizirati ćemo u periodu od četiri godine, jer nažalost, ne može se sve odmah. Nastavljamo ono što je bilo dobro i mijenjamo ono što nije.“, poručio je Zoričić.

Podsjetimo nadalje, da je u kreiranju ovog proračuna gradska uprava uvažila brojne prijedloge građana i političkih stranaka. Naime, u samom postupku pripreme proračuna zaprimljeno je više stotina prijedloga koje je uputilo 116 građana i 6 političkih stranaka. Prihvaćeni su u cijelosti ili djelomično 83 prijedloga građana , a isto tako su prihvaćeni u cijelosti ili djelomično svi prijedlozi političkih stranaka.

Slijedom usvajanja Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2023. i 2024. godinu, sljedeća usvojena točka bila je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.
„Uz proračun donosi se i predmetna Odluka kao zakonska obveza. Ovom odlukom propisuje se i uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, korištenje sredstava, prava i obaveze pojedinih proračunskih korisnika, zatim način korištenja sredstava, korištenje imovine te postupke vezane za zaduživanje i davanje jamstva.“, pojasnila je Vesna Sajić, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo.

Pored ostalog, Gradsko vijeće usvojilo je Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2022. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2022. – 2024. godine. Predloženi akt predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koji se u njega prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Usvojeno je i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu, kao i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za period od 01.01.2022. – 31.12.2025.
Usvojena je i Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2022. godinu, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2022. godinu, Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.

Izglasan je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu, Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu te Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

Nadalje, Vijeće je usvojilo Odluke o prijedlozima kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava: Luka Pula d.o.o., IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. te Zračna luka Pula d.o.o.
Naime, na temelju rezultata provedenih postupaka, uzimajući u obzir uvjete koje su kandidati prijavljeni na natječaj morali ispuniti, te uvažavajući preporuke Povjerenstva, Gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću radi donošenja Odluku o prijedlogu kandidata Denisa Rabara i Mladena Krvopića za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o., Odluku o prijedlogu kandidata Danijela Ferića kao zajedničkog kandidata Grada Pule i Općine Medulin za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. te Odluku o prijedlogu kandidata Lenka Uravića za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna luka Pula d.o.o..

Predloženi kandidati imaju najbolje kvalifikacije za obavljanje strateških i savjetodavnih zadaća nadzornog odbora u trgovačkom društvu za koji su predloženi, te uspostavu djelotvornijeg sustava kontrole i nadgledanja poslovanja trgovačkog društva, čime će se doprinijeti primjeni najviših standarda upravljanja u društvu u interesu osnivača, uprave društva, zaposlenika, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice. Također, na temelju iskazanih referenci predloženi kandidati posjeduju znanje o poslovnoj strategiji društva, poslovnom planu i ciljevima trgovačkog društva, te kroz članstvo u nadzornom odboru mogu biti mehanizam kako za kontrolu poslovanja, tako i za unaprjeđenje poslovne politike i razvoja trgovačkog društva.

Posljednja usvojena točka na sjednici Gradskog vijeća bila je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula- Pola.