Grad Pula i Društvo arhitekata Istre suradnjom do poboljšanja stanja u prostoru, kvalitete života i zaštite prirodnih resursa.


U prostorijama Grada Pule tijekom jučerašnjeg je dana održan radni sastanak predstavnika Društva arhitekata Istre (DAI-SAI) i predstavnika Grada Pule na temu provedbe aktivnosti od značaja za strateški i urbanistički razvoj grada.
Dio je to u više navrata spominjane potrebe uključivanja šire struke u analizu postojećeg stanja slijedom čega i utvrđivanja aktivnosti za koje se očekuje da će rezultirati poboljšanjem sveukupnog stanja u prostoru.

Spomenuta rasprava temeljena je na dokumentu zaprimljenom od strane članova DAI-SAI kojim se, u okviru 9 ključnih točaka: REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE, ODNOS GRADA I INDUSTRIJE, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE GRADSKIM PROSTORIMA I NEKRETNINAMA, OBNOVA PROMETNE INFRASTRUKTURE, REVITALIZACIJA ZELENE INFRASTRUKTURE, REVITALIZACIJA BIVŠIH VOJNIH ZONA I SUSTAV FORTIFIKACIJA, JAVNI URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI NATJEČAJI, DEFINIRANJE PROJEKCIJE ŠIRENJA URBANOG PODRUČJA GRADA TE PROSTORNI PLANOVI, IZMJENE, NJIHOVO PROVOĐENJE I KONTROLA, BESPRAVNA GRADNJA, razrađuju pojedinačne aktivnosti koje se predlaže provesti.

Mnoge su teme i pitanja otvoreni i prepoznati kao ključni za daljnji, kvalitetan razvoj pa je, stoga, od iznimne važnosti utvrditi plan i dinamiku njihove realizacije a sve kroz kontinuirane, mjesečne, radne sastanke.
Naime, unatoč činjenici da svaka od predloženih tema čini važnu kariku u daljnjem razvoju, svaka od njih zahtijeva i određeno vrijeme pripreme u konačnici i provedbe pa je, slijedom navedenog, zaključeno kako je potrebno zaprimljene prijedloge dodatno analizirati u kontekstu utvrđivanja prioriteta/plana rada u tekućoj godini što će sve biti predmetom rasprave na radnom sastanku koji se planira održati u sljedećih petnaestak dana.