Grad Pula od 1. travnja otvara novu jasličku skupinu

Grad Pula od 1. travnja otvara novu jasličku skupinu i tako spremno odgovara na potrebe roditelja. Na sastanku gradonačelnika Filipa Zoričića i suradnica iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Grada Pule s ravnateljicama Dječjeg vrtića Pula, Mali svijet i Rin Tin Tin, čiji je osnivač Grad Pula, dogovoreno je kako će se formirati nova skupina za upis djece.  

Razgovaralo se o nedostatku slobodnih mjesta u jaslicama, odnosno o popunjenosti kapaciteta grupa svih vrtića, a s obzirom na sve češće upite roditelja koji su u potrebi upisa djeteta u jaslice.

Dogovoreno je kako će se, zbog povećane potrebe za slobodnim mjestima, od 1. travnja formirati nova skupina za upis djece. Roditelji koji zadovoljavaju kriterije za upis mogu se javiti e-mailom na: ravnateljica@dvpula.hr