Gradsko vijeće Pule usvojilo Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u utorak, 8. veljače usvojilo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pule koju propisuje novi Zakon o gospodarenju otpadom. Tim je Zakonom, koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u roku od šest mjeseci donosi odluku koja sadrži kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja javne usluge, iznos cijene, obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena, odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima.

„Cilj Odluke je osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava“, rekao je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Grada Pule Robert Stemberger.

Kriterij obračuna količine otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad izražen u litrama i broj pražnjenja, masa predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kilogramima za korisnika usluge, koji nije kućanstvo, i koji posjeduju veći broj spremnika te su ugovorili masu kao kriterij obračuna količine otpada uz prethodno odobrenje davatelja usluge za velike korisnike usluge, masa predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju izražena u kilogramima za korisnika usluge kategorije koji nije kućanstvo koji se za odlaganje komunalnog otpada u spremnike koriste prešom, uz prethodno odobrenje davatelja usluge.

Tijekom rasprave o predloženoj odluci moglo se čuti pitanje kako će se vršiti edukacija građana o odvajanju otpada.

„Grad Pula, po uzoru na Rijeku, promišlja novi izvannastavni predmet “Škola i zajednica” kao dio kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, a koji bi sadržavao temu održivog razvoja. Inače, taj program zajednički su osmislili Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Prva riječka hrvatska gimnazija i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Mi bismo edukaciju spustili na razinu osnovnih škola, vjerojatno i na vrtiće i to bi bio dobar početak, čime bi se djecu već od malih nogu učilo o važnosti očuvanja okoliša i recikliranja“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Tematski dio sjednice bio je posvećen aktualnoj temi prostornog planiranja. O glavnim problemima sustava planiranja govorio je ovlašteni arhitekt-urbanist i izrađivač prostornih i urbanističkih planova Nikša Božić, o nužnosti i načinu implementacije strateških ciljeva razvoja u prostorne planove izlagala je Ivana Katurić, direktorica tvrtke Urbanex kojoj je povjerena izrada Plana razvoja Grada Pule 2021.-2030. i Strategija razvoja urbanog područja Pule 2021.- 2027. te Helena Sterpin, potpredsjednica Društva arhitekata Istre o stanju u prostoru u Puli i prijedlozima DAI- SAI za strateški i urbanistički razvoj Pule.

Podsjetimo, Grad Pula pokrenuo je izradu važnih strateških dokumenta – Strategiju razvoja urbanog područja Pule i Plan razvoja grada. Kako bi se ti planovi mogli realizirati prostornim planiranjem potrebno je stvoriti preduvjete za željene pravce razvoja.

„Strateški ciljevi zacrtani planovima razvoja mogu se ostvariti samo ukoliko se dosljedno implementiraju u prostorno plansku dokumentaciju. Nema boljeg trenutka za promjenu od ovog u kojem Grad Pula izrađuje nove razvojne strateške dokumente. Prostor je naš najvažniji resurs i budućnost nam ovisi o tome kako ćemo njime raspolagati“, poručeno je sa sjednice.

Gradsko vijeće imenovalo je Nadiju Bužleta ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice Pula koja će tu javnu ustanovu voditi u narednom četverogodišnjem mandatu. Bužleta je na mjestu čelne osobe Knjižnice zamijenila dugogodišnju ravnateljicu Nelu Načinović koja odlazi u mirovinu.

Snimku sjednice Gradskog vijeća možete pogledati na YouTube kanalu Grada Pule.