Istarski župan Boris Miletić i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Aleksandar Stojanović potpisali Ugovore o financiranju programa i aktivnosti u 2022. godini  vrijedne 4,3 milijuna kuna

Istarski župan Boris Miletić i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović potpisali su danas, u sjedištu Istarske županije u Puli Ugovore o financiranju programa i aktivnosti Nastavnog zavoda iz Proračuna Istarske županije u 2022. godini vrijedne 4,3 milijuna kuna.

Istarska županija već niz godina financira programe koji nisu isključivo vezani uz zakonsku regulativu, nego predstavljaju nadstandard i primjere dobre prakse praćenja elemenata okoliša i zdravstvenog stanja stanovništva na području Istarske županije.

Iako su neki od programa započeli kao „pilot projekti“ na županijskoj razini, kasnije su prihvaćeni i sad se provode kontinuirano uz podršku i sufinanciranje županije i pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Osim programa koji su vezani za praćenje elemenata okoliša koji imaju utjecaj na zdravlje ljudi, i koji su u potpunosti financirani od strane Istarske županije, hvalevrijedni su i programi za podršku u zajednici poput Savjetovališta za zaštitu i očuvanje mentalnog zdravlja te aktivnosti Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti uz medijsku kampanju Bježi – Via“, istaknuo je istarski župan te nadodao „Tu svakako treba spomenuti Savjetovalište za prehranu i Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u Istarskoj županiji koji su nastali na inicijativu županije i tretiraju rješavanje problema od posebnog interesa, a njihovim financiranjem podržavamo razvojne programe iznad nacionalnog standarda“.

Osim savjetovališnog dijela, ravnatelj Stojanović naglasio je da treba napomenuti i financiranje aktivnosti poput „Monitoring vode za ljudsku potrošnju“, „Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe“, „Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija“, „Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi“ te aktivnost „Ranog otkrivanja raka“.

Financiraju se i iznimno važni programi radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika na području Istarske županije poput „Praćenje kakvoće zraka“, „Praćenje kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom“ te „Praćenje kakvoće mora“, sve u 2022. godini.

Ravnatelj Nastavnog zavoda naglasio je kako je važno spomenuti, da se neka praćenja vrše 30. godina i više.

Župan Miletić izrazio je veliko zadovoljstvo izvješćem o programima Nastavnog zavoda, ali i činjenicom da rijetko koja županija u Republici Hrvatskoj, osim Istarske, provodi aktivnosti „Sustavno praćenje razine buke okoliša“ i „Praćenje invazivnih vrsta komaraca – vektora zaraznih bolesti na području Istarske županije“ te da su obje u cijelosti financirane od strane Istarske županije i provode se unazad tri godine.

 „Važno je istaknuti kako Istarska županija često financira programe i iznad zakonske obaveze kako bi svojim građanima osigurala visoku kvalitetu provođenja“ rekao je za kraj ravnatelj Stojanović.