Poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u 2022. godini

Grad Pula-Pola objavio je Poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u 2022. godini. U utvrdi se mogu održavati glazbeni, glazbeno scenski programi,  dramski, književni i izložbeni programi, te predstavljanja i promocije, a ne mogu programi koji šire nacionalnu, rasnu, vjersku, spolnu, socijalnu netrpeljivost ili netrpeljivost prema određenim skupinama ili pojedincima.

 

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom programa. Termine za održavanje programa u utvrdi dodjeljuje Povjerenstvo za održavanje programa u prostorima kulturno-povijesnih spomenika.

Poziv je otvoren do 20. svibnja 2022. godine, odnosno do popune termina. Obavijest o zatvaranju Poziva  biti će objavljena na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr.

 

Prijave se obvezno dostavljaju elektroničkim putem. Grad Pula-Pola može zatražiti od prijavitelja dostavu dokumentacije i u izvorniku.

Prijavu na Javni poziv, sa svim obveznim prilozima, prijavitelj podnosi u PDF formatu slanjem e-maila na adresu: PISARNICA@PULA.HR

U naslovu e-maila mora biti naznačeno: „Javni poziv – Fort 2022″

 

Prijave zaprimljene nakon roka, odnosno zatvaranja poziva i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za svaki pojedini program organizator programa sklapa ugovor s Arheološkim muzejom Istre. Ugovorom se definiraju uvjeti, sporazumno utvrđuju međusobna prava i obaveze organizatora programa i Arheološkog muzeja Istre kao korisnika prostora.

Svi organizatori obvezuju se pridržavati Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

 

Organizatori su dužni  prijaviti program sukladno odredbama Zakona o javnom okupljanju Policijskoj upravi te se pridržavati svih obveza propisanih zakonom, a koje se odnose na održavanje kulturno-zabavnih programa.

 
Prijave za dodjelu termina podnose se na prijavnici koja se  može preuzeti  na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola:

https://www.pula.hr/hr/novosti/zahtjevi/detail/23083/poziv-za-dodjelu-termina-za-odrzavanje-programa-u-utvrdi-fort-bourguignon-u-2022-godini/