Na Savjetovanju s javnošću Prijedlog Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025.

Istarska županija je u postupak Savjetovanja s javnošću uputila Prijedlog Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, a nakon svih provedenih aktivnosti u ovom postupku, isti će biti upućen na donošenje istarskom županu Borisu Miletiću.

Županijski Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine je u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva pokrenuo izradu Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije za razdoblje 2018. – 2022. godine.

Regionalni program za mlade Istarske županije strateški je dokument koji objedinjuje ciljeve i mjere kojima Istarska županija odgovara na potrebe i interese mladih na regionalnoj razini te time pridonosi stvaranju poticajnog okruženja za mlade.

„Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. – 2025. omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih aktivnosti potrebnih za doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva, a ono što je ključno je svakako suradnja s gradovima i općinama u kontekstu osnaživanja mladih, poticanja dijaloga s mladima i poboljšanju života mladih u Istri“, istaknula je v.d. pročelnice nadležnog odjela Tea Batel.

U tom smislu je Akcijski plan za naredno četverogodišnje razdoblje izuzetno važan jer će obuhvaćati sve one elemente potrebne za praćenje provedbe u sljedećim područjima koja se tiču mladih:

  • Informiranje mladih
  • Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje
  • Zapošljavanje i poduzetništvo
  • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, rad s mladima i održivi razvoj zajednice
  • Socijalna uključenost mladih
  • Zdravlje i sport
  • Kultura, manifestacije, zabavni i društveni sadržaj za mlade
  • Mladi u europskom okruženju
  • Stambena politika za mlade
  • Praćenje provedbe Akcijskog plana

Prijedlog Akcijskog plana za mlade će na Savjetovanju s javnošću biti do 14. ožujka ove godine te zaključno s tim datum svi zainteresirani građani mogu putem službenog obrasca uputiti svoje primjedbe i prijedloge.