Pojačan nadzor nepropisno parkiranih vozila na području Grada i način držanja kućnih ljubimaca na zelenim površinama.

 

Pulski prometni redari u narednim danima vršit će pojačan nadzor nepropisno parkiranih vozila na području Grada. Molimo vozače da se pridržavaju prometne signalizacije te za parkiranje i zaustavljanje koriste za to predviđena i označena mjesta.

U dijelovima grada u kojima stanari nemaju alternativno rješenje za parkiranje u blizini neće se naplaćivati kazne. Ipak, apeliramo na vozače da koliko god je izvedivo parkiraju automobile na mjestima na kojima je parkiranje predviđeno te da ne ugrožavaju sigurnost pješaka i ostalih sudionika u prometu.

A proteklih dana zaprimili smo veći broj prijava oko načina izvođenja pasa na javne površine te će komunalni redari Grada Pule vršiti pojačan nadzor iz Odluke Grada Pule o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Osobita pozornost posvetit će se javnim zelenim površinama, odnosno dječjim parkovima i sportskim terenima.

Molimo građane da kućne ljubimce prilikom izvođenja na javne površine drže na povodniku, da uz sebe imaju pribor za čišćenje te da onečišćenu javnu površinu očiste.