Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić “Mali svijet” i Gradska knjižnica i čitaonica Pula organiziraju Dane različitosti

Sve je veći broj djece s teškoćama, pa s time i sama potreba za povećanjem svijesti o djeci s teškoćama, u ustanovama ranog i predškolskog odgoja. Sa željom da se toj temi da važnost koju i zaslužuje, Dječji vrtić PulaDječji vrtić “Mali svijet” i Gradska knjižnica i čitaonica Pula zajedno i ove godine organiziraju Dane različitosti.

Dani različitosti objedinjuju neke od bitnih datuma na ovu temu, kao što su Svjetski dan osoba s Downovim sindromom (21. ožujka), Dan darovite djece (21. ožujka) te Svjetski dan svjesnosti o autizmu (2. travnja).

Zajednički program ovogodišnjih Dana različitosti bit će održan online u ponedjeljak, 21. ožujka od 17.30 sati na platformi Zoom.

Za sudjelovanje možete se prijaviti do 17. ožujka koristeći online obrazac koji možete pronaći na internetskim i Facebook stranicama organizatora.

PROGRAM:

Dječji vrtić Pula: Naša priča iz vrtića

Predstavljaju: Gordana Pajca Grbin, mag.rehab.educ., Kristina Bucci Ivis, odgojiteljica, i Mariza Kovačević, prof. pedagogije.

Dječji vrtić „Mali svijet“ Pula: Zajedno s razlikama

Predstavljaju: Sanja Čagalj Huber, mag.rehab.educ., Irena Brajković, mag.psych., Sandra Mecanović, odgojiteljica, i Mateja Hrestak, odgojiteljica.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda: Grad Pula priča u slikama

Predstavljaju: Ines Delzotto, mag.rehab.educ., Alba Čop, mag.rehab.educ., i Marija Sertić Nađ, mag.rehab.educ.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula: Izbor knjižnične građe i mrežnih izvora

Predstavlja: Iva Turina, dipl. bibl.

 

____________________________

Dječji vrtić Pula

Svoj vrtić želimo nazvati inkluzivnim okruženjem i definirati ga institucijom koja u potpunosti priznaje prava djece s teškoćama u razvoju te im omogućuje sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima.

Naša inkluzivna praksa pokazuje kako se uvjeti, materijalno i socijalno okruženje, mogu  fleksibilno prilagoditi potrebama baš svakog djeteta.

Razvijajući kulturu prihvaćanja osobnosti i ravnopravnosti svakog člana naše male zajednice stvaramo i podržavamo sustav međusobno podržavajućih odnosa svih djelatnika, obitelji djeteta i zajednice u kojoj ono svakodnevno aktivno participira.

Osluškujući potrebe djece osmislili smo razne programe u prirodi , u kojima djeca svojim neposrednim iskustvom i igrom dolaze u kontakt s raznovrsnim resursima učenja te stječu bogata senzorička iskustva. Svjesni  snažnih dobrobiti ovakvih oblika učenja i rada  živimo inkluzivnost uz planiranu podršku lokalne zajednice.

Gordana Pajca Grbin, mag.rehab.educ.

Mariza Kovačević, prof. pedagogije

Dječji vrtić „Mali svijet“ Pula 

Dječji vrtić „Mali svijet“ Pula osnovan je 2016. godine. Od samih početaka njegujemo kulturu tolerancije, humanosti i prihvaćanja različitosti. Inkluzija je jedna od vrijednosti koju naš vrtić svakodnevni  promiče. Djetetov razvoj započinje upoznavanjem samog sebe i otvara se u svijet i odnose s drugima, a vrtić je prva stepenica na tom putu odrastanja. Programi koje provodimo u vrtiću (redovan 10- satni, obogaćen sadržajima iz sporta, program posebne skupine, program Vrtić u prirodi, predškola te razni kraći programi)  u svom središtu imaju dijete i njegove potrebe te ih kreiramo pomno prateći interese djece, kao i roditelja korisnika usluga. Individualiziranim programima u redovnim/inkluzivnim skupinama u kojima borave djeca s posebnim potrebama, prilagođavanjem načina i vremena boravka djece u vrtiću te stalnim ulaganjem u edukacije djelatnika stvaramo klimu koja podržava individualne potrebe i potiče mogućnosti svih dionika odgojno-obrazovnog procesa. Za uspješan odgoj djeteta značajan je odnos obitelji, ustanove i zajednice, međusobno se povezujući i ispreplićući uz pružanje podrške i razvijanje partnerstva. Naš život i rad u vrtiću temelji se na međusobnoj odgovornosti i razvijanju kulture dijaloga usmjerenog na dobrobit djeteta.

Sanja Krizman, mag.soc.pead.

Sanja Čagalj Huber, mag.rehab.educ.

Irena Brajković, mag.psih.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula javna je ustanova koja od 2000. djeluje kao dnevni centar zar rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju. Osnivači su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji od kojih je Grad Pula jedan od osnivača.

Ustanova kontinuirano prati potrebe korisnika i osigurava kvalitetni razvoj Centra za rehabilitaciju Veruda –  Pula kao  javne  ustanove koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, jezično govornim odstupanjima te drugim teškoćama u razvoju.

Kontinuirana suradnja s roditeljima je veoma važan faktor za osiguravanje djetetovog napretka. Od velike je važnosti upoznati roditelje s djetetovim razvojnim obilježjima te prisutnim teškoćama, kao i s načinom provođenja terapijskog rada i aktivnosti za poticanje razvoja djetetovih sposobnosti i vještina.

Djeci s teškoćama u razvoju potrebno je stvoriti okruženje koje odgovara njihovim emocionalnim, socijalnim, tjelesnim i kognitivnim mogućnostima te u kojima se njihovi interesi realiziraju i uvažavaju.

Loretta Morosin, mag.rehab.educ.

 
 

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Gradska knjižnica i čitaonica Pula temelji svoje djelovanje na načelima inkluzivnih vrijednosti te je otvorena prema svim skupinama u društvu u pružanju slobodnoga  pristupa svim informacijama. U ulozi važnog sudionika u procesu stvaranja društvene inkluzije kroz ponudu knjižnične građe, usluga i programa doprinosi jačanju zajednice i senzibiliziranju javnosti o problemima ranjivih skupina u društvu.   

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba s Down sindromom, izdvojili smo naslove i izvore na mrežnim stranicama koji tematiziraju Downov sindrom, autizam, ali i nadarenu djecu. Cilj izdvojene građe i mrežnih izvora je da kroz savjete, vježbe i tehnike pomaže u razumijevanju, adekvatnom odgajanju i obrazovanju djece koja imaju posebne potrebe, poteškoće te adekvatnom pristupu darovitoj djeci. Knjižnična građa i mrežni izvori namijenjeni su odgajateljima, učiteljima, stručnim suradnicima, studentima i roditeljima.