Gradsko vijeće Pule jednoglasno usvojilo planove i Strategiju s ciljem učinkovitog, djelotvornog i transparentnog rada

Gradsko vijeće Pule na sjednici, održanoj u srijedu, 16. ožujka 2022. godine u Komunalnoj palači, jednoglasno je usvojilo odluke o pokretanju postupka izrade triju dokumenata koji imaju za cilj postizanje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog rada.

 

Vijećnici su se tako složili s Odlukom o pokretanju postupka izrade Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. godine (Smart city).

 

„Time ćemo staviti pod jedan strateški dokument sva područja koja spadaju pod pametni grad, odnosno „Smart city“ te omogućili poslovanje grada uz pomoć digitalnih tehnologija. Grad Pula prati razvojne trendove i u skladu s tim potrebno je usvojiti „smart“ model upravljanja putem kojeg će građani sudjelovati u kreiranju javnih usluga te predlagati i razvijati nove načine komunikacije korištenjem pametnih tehnologija“, obrazlažući prijedlog odluke pojasnila je nadležna pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Anja Ademi.

 

Pametan grad posebice naglašava održivo gospodarstvo, podržavanje razvoja i istraživanja i uz osiguranje visoke kvalitete života i dostupnosti javnih usluga svojim građanima.

Grad Pula započet će i s izradom Strategije upravljanja imovinom koja će, kazala je pročelnica Ademi, osigurati učinkovito i transparentno upravljanje cjelokupnom imovinom grada.

 

„Sada pokrećemo postupak izrade Strategije koja će nam kasnije pomoći primjerice u donošenju plana hoćemo li 10-ak derutnih gradskih prostora obnavljati, prodavati i koja je njihova konačna namjena. Isto tako i za stanove u vlasništvu Grada“, pojasnila je pročelnica Ademi.

 

Strategija upravljanja imovinom Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2028. godine je obvezujući dokument u funkciji učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu ili raspolaganju Grada Pula. Strategija se odnosi na razdoblje od pet godina i spada u srednjoročne strateške dokumente. Sam dokument sadrži ciljeve, mjere, vizije, i smjernice za osiguranje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom Grada Pule.

Najveći istarski grad očekuje i izrada Plana razvoja kulture za razdoblje od 2023. do 2030. godine koji će biti usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom. Kao srednjoročni akt strateškog planiranja sadržavat će viziju razvoja, opis razvojnih potreba i potencijala kao i prioriteta javne politike, popis ključnih pokazatelja, terminski plan provedbe projekata i financijski plan.

Za izradu planova i Strategije oformljeni su projektni timovi koje vodi pročelnica Anja Ademi.

 

U nastavku sjednice vijećnici su se složili da se četiri čestice ukupne površine 200 metara četvornih, isključe iz javnog dobra. Naime, riječ je o nekretninama koje predstavljaju dijelove jedinstvene građevinske čestice na kojoj je izgrađena Osnovna škola Tone Peruška i Učenički dom Pula. Budući da se planira dogradnja školske sportske dvorane na toj lokaciji, potrebno je objediniti postojeće katastarske čestice u jedinstvenu nekretninu.

 

Na sjednici su prisegnuli vijećnici Ivan Žagar (Nezavisna lista Filipa Zoričića), umjesto Selme Ibrišagić te Drago Marić (SDP) umjesto Siniše Gordića.

 

Snimku sjednice Gradskog vijeća možete pogledati na YouTube kanalu Grada Pule.