Urbanom opremom do uređenijeg grada

Grad Pula započeo je s aktivnostima na komunalnom uređenju grada, podrazumijevajući pritom posebno stanje urbane opreme. Krajem prošle godine Gradsko vijeće donijelo je nekolicinu provedbenih akata koji reguliraju upravo navedenu problematiku, a kojima je krajnji cilj podići standard urbane opreme i utjecati na sveukupnu sliku grada.

U tijeku su aktivnosti uređenja zatečenog stanja prvenstveno u dijelu reklamnih objekata i ostalih elemenata urbane opreme koji se postavljaju na građevine poput tendi, rasvjetnih tijela i slično kao i površina te opreme namijenjene ugostiteljskim terasama u odnosu na novousvojene akte što, u sklopu redovnog posla, provode djelatnici nadležne komunalne službe obilaskom terena te direktnim kontaktima s korisnicima prostora u kojima se obavljaju poslovne djelatnosti.

Spomenutim aktivnostima prethodio je i radni sastanak s predstavnicima Gospodarske komore kao i Udruženja obrtnika uz molbu upućenu od strane Grada da navedeno komuniciraju sa svojim članovima.

Uvjereni smo da sa svima dijelimo jedan zajednički cilj koji se očituje u uređenijem urbanom prostoru pa, stoga, očekujemo odaziv i pozitivnu suradnju svih korisnika prostora.