Za promet se od ponedjeljka zatvara „S“ krivina u Puli

Sanacija prometnice radi povećanja hvatljivosti habajućeg sloja asfaltnog kolnika i korekcije poprečnih nagiba u krivini

U ponedjeljak, 28. ožujka 2022. godine uvodi se privremena regulacija prometa na “S” krivini u Puli. Istom se zabranjuje promet na cijelom potezu “S” krivine i to od semaforiziranog raskrižja na Budicinovoj do Mornaričkog trga i Ulice Grada Graza, a sve do 9. travnja 2022. godine kada će ista biti otvorena za promet. Obilazni pravci su Rizzijeva i Budicinova ulica. Isto vrijedi i za autobuse javnog gradskog prijevoza.

Spomenuti radovi izvest će se s ciljem poboljšanja voznih karakteristika i sigurnosti vozila na navedenom dijelu postojeće prometnice u dužini od 300 m. Izvršit će se sanacija prometnice radi povećanja hvatljivosti habajućeg asfaltnog sloja kolnika i korekcije poprečnih nagiba radi učestalih izlijetanja vozila. U samoj krivini, na raskrižju Tomasinijeve i Gundulićeve ulice, predviđena je promjena poprečnog nagiba postojeće prometnice. Poprečni nagib se mijenja vitoperenjem iz dvostrešnog nagiba u jednostrešni duž cijele trase zavoja te se po izlasku iz zavoja ponovo uklapa u postojeći dvostrešni nagib. Nadalje, od navednog raskrižja koje se u cijelosti sanira, pa sve do Mornaričkog trga i Greblove ulice, sanirat će se desni prometni trak gledano od Verude prema centru, a na način da će se obnoviti habajući sloj kako bi se povećala hvatljivost istog i sanirala mrežasta oštećenja. Radovi na dionici Mornaričkog trga u dužini od 150 m izvodit će se u II. fazi regulacije prometa, a po otvaranju “S” krivine za promet.

Procijenjena vrijednost radova koje će izvesti trgovačko društvo Cesta d.o.o. je oko 400 tisuća kuna bez PDV-a.