Objavljeni rezultati javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. od interesa za Grad Pulu

Danas su na službenoj internetskoj stranici Grada Pule-Pola objavljeni rezultati javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. od interesa za Grad Pulu-Pola.

Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu prijava po javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. od interesa za Grad Pulu zaprimilo je ukupno 13 prijava nakladnika koji su predložili provođenje ukupno 28 programskih sadržaja. Po okončanju provedenog postupka, Povjerenstvo je dostavilo gradonačelniku Filipu Zoričiću Izvješće o provedenom postupku otvaranja i ocjene prijava po javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad Pula-Pola u 2022. godini uz Prijedlog o donošenju Odluke o odabiru pružatelja medijskih usluga elektroničkih medija po broju i visini potpore s kojim se gradonačelnik u potpunosti složio i s današnjim danom potpisao Odluku.

Rezultati su slijedeći:

Techno media grupa d.o.o. – 142.000,00 kn ( portal Istra24.hr )

Glas Istre novine d.o.o. – 88.000,00 kn

Savez Udruga Rojc – 103.000,00 ( Radio Rojc )

Plan B j.d.o.o. – 78.000,00 kn ( Ipress )

Novi list d.d. – 21.000,00 kn

Medulinska rivijera – 66.000,00 kn ( Medulin FM )

Infantinfo d.o.o.  – 103.000,00 kn ( Radio Maestral )

Express Agencija – 71.000,00 kn ( portal Regional Express )

Media FI d.o.o. – 25.000,00 kn (Rovinj FM)

Istarska novinska agencija d.o.o. – 61.000,00 kn ( Giornal.hr )

CIK Dr. BOŽO MILANOVIĆ d.o.o. – 92.000,00 kn ( Radio Istra )

TV Nova d.o.o. – 150.000,00 kn

Grad Pula je za potrebe financiranja programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. osigurao u proračunu iznos od milijun kuna. Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Pule.