Eko akcija čišćenja obale i podmorja u uvali Kanalić najavljena za utorak, 12. travnja u 8.30 sati

Na konferenciji za medije održanoj 08. travnja u vijećnici Općine Medulin, načenik Ivan Kirac predstavio je projekt „Zeleni otisci u plavom okviru“ te najavio prvu eko akciju u sklopu tog projekta.

 

Općini Medulin odobren je projekt eko akcija pod nazivom „Zeleni otisci u plavom okviru“ temeljem FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a „Istarska batana“.

 

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 74.384,12 kn, a stopa sufinanciranja iznosi 100%, odnosno u iznosu 63.226,50 kn (85%) iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, a doprinos Republike Hrvatske iznosi 11.157,62 kn (15%).

 

 

 

Nositelj projekta je Općina Medulin, dok su partneri Javna ustanova Kamenjak i Udruga Mutila.

 

U sklopu projekta održati će se prva eko akcija u kojoj će uz mještane sudjelovati i djeca iz vrtića u Vinkuranu i učenici Osnovne škole Banjole.

 

Eko akcija će se održati dana 12. travnja s početkom u 8:30 sati, u uvali Kanalić, a obuhvatiti će eko akciju čišćenja obale i podmorja, radionice fotografiranja za djecu, edukativnu radionicu o perisci, izradu skulpture od prikupljenog otpada i naplavina i besplatnu marendu za sve sudionike.

 

Projekt će obuhvatiti ukupno tri ciklusa eko akcija čišćenja obale i podmorja. Prvi ciklus će se održati u utorak 12.04., u uvali Kanalić. Drugi ciklus je predviđen za lipanj, na području Kamenjaka, a treći ciklus je predviđen za rujan na otoku Ceja.

 

U svakom ciklusu partner Javna ustanova Kamenjak će održati edukativne radionice. Prva će biti na temu ugrožene vrste periske, druga na temu rakovi, morska medvjedica i druge vrste koje nastanjuju obalu i more Kamenjaka, a treća na temu važnost očuvanja mora i priobalja te kako otpad utječe na život u moru.

 

Partner Udruga Mutila će sudjelovati na svakoj eko akciji te izraditi i postaviti dva fotopointa.

 

Na eko akcijama će biti i članice Udruge MedulinArt koje će izrađivati sa djecom i ostalim sudionicima skulpturu od naplavina i otpada iz mora.

 

Udruga Format će na svim eko akcijama održati radionicu fotografiranja sa djecom iz dječjeg vrtića i osnovne škole, a razviti će fotografije koje će biti predstavljene na završnoj manifestaciji.

 

Ronioci Kluba za podvodne aktivnosti – Medulin će čistiti podmorje i predstaviti sudionicima eko akcija svoju opremu.

 

U sklopu projekta u uvali Kanalić će se postaviti tabela sa edukativnim sadržajem o perisci.

 

Svaka eko akcija će se snimati tako da će jedan od rezultata projekta biti i promotivni video.

 

Na kraju projekta održati će se završna manifestacija na kojoj će prisustvovati lokalno stanovništvo, sudionici projekta, partneri, udruge i dr. Predstaviti će se svi rezultati projekta, biti će organizirana izložba fotografija „Eko akcija u oku djeteta“, izložba skulptura zaštićenih morskih vrsta od otpada iz mora i predstavljanje promo videa o eko akcijama.

 

Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac istaknuo je važnost podizanja ekološke svijesti lokalne zajednice i turista o očuvanju mora, morskog okoliša i priobalja od onečišćenja, vođenja brige o očuvanju okoliša te odgovornog ponašanja prema moru i morskom svijetu kako bi riblji fond i bioraznolikost morskog života sačuvali za buduće generacije.

 

Ovim je putem načelnik naglasio da na mladima svijet ostaje i na kraju pozvao sve mještane na prvu eko akciju u uvalu Kanalić, u utorak 12. travnja.