Ključan je kontinuitet ulaganja u naše zdravstvene ustanove

U veljači ove godine završena je adaptacija prostora stacionara Ispostave „dr. Lino Peršić“ Labin Istarskih domova zdravlja, a današnjem svečanom obilježavanju okončanja projekta prisustvovali su istarski župan Boris Miletić, zamjenik župana Tulio Demetlika, pročelnik Kabineta župana Ivan Glušac, ravnatelj Istarskih domova zdravlja dr. Ante Ivančić, voditelj Ispostave Labin dr. Davor Rimac, gradonačelnik Labina Valter Glavičić, načelnica Općine Raša Glorija Paliska, te predstavnici tvrtke Carel.

Radovi su se odvijali u fazama i trajali su četiri godine, a adaptacijom su kompletno obnovljene sve bolesničke sobe, kao i radni prostori zdravstvenih radnika. Ukupna vrijednost investicije je 1.823.328,50 kuna od čega je 1.027.834,00 financirano iz decentraliziranih sredstava, 706.052,00 iz vlastitih, a 89.442,50 kuna su sredstva iz donacija.

Župan Miletić je podsjetio i na dva značajna projekta Istarskih domova zdravlja, koji su također, nedavno predstavljeni, a radi se o obnovi radiološke dijagnostike s digitalizacijom u Istarskim domovima zdravlja te

„Ključan je kontinuitet ulaganja u naše zdravstvene ustanove. Istarski domovi zdravlja, ustanova čiji je osnivač Istarska županija, jedan je od ključnih segmenata našeg zdravstva uz Opću bolnicu Pula, Specijalnu bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ i Istarske ljekarne. Adaptacijom stacionara uvjeti su sigurno puno ljepši, kvalitetniji i humaniji“, naglasio je župan dodajući da Istarska županija ima jedan izuzetno kvalitetan sustav palijativne skrbi, možda i najuspješniji u Hrvatskoj.

„Drago mi je što na taj način pokazujemo senzibilitet i mislim da je bitno reći građanima gdje se ulažu javni novci, odnosno porezni prihodi Istarske županije. Držim da je zadaća zajednice brinuti se o našim građanima treće životne dobi i o našim najmlađima“, rekao je župan zahvalivši se svim djelatnicima koji rade u stacionaru i labinskoj Ispostavi, ali i nemalom broju volontera koji rade u palijativnoj skrbi.

Ravnatelj dr. Ivančić osvrnuo se na ulogu i značaj stacionara, kojih je u Istri tri, odnosno u Labinu, Pazinu i Umagu. Stacionari su podjednakih smještajnih kapaciteta sa 25 postelja, od kojih je dio ugovoren s HZZO-om.

„Stacionari su mali zdravstveni dragulji i velika vrijednost istarskog zdravstva. Imati ovakav jedan sadržaj i uslugu u lokalnoj zajednici, u sklopu Doma zdravlja, s pratećim službama, velika je vrijednost“, smatra dr. Ivančić.

Voditelj Ispostave Rimac uputio je zahvale tvrtki Carel koja je donirala 73 tisuća kuna te Udruzi osoba s invaliditetom Labina na donaciji u vrijednosti od 3 tisuća kuna. Prema njegovim riječima, sredstva će biti utrošena u obnovu bolničkih kreveta i nabavu medicinske opreme za internističku ordinaciju.

„Rekonstrukcijom stacionara postigli smo modernizaciju prostora kako bi on odgovarao najvišim standardima za smještaj, njegu i skrb hospitaliziranih pacijenata“, kazao je dr. Rimac.

Gradonačelnik Glavičić je, pak, istaknuo da je cijela Labinština oduvijek ponosna na labinski Dom zdravlja, koje nosi ime dr. Lina Peršića, od arhitektonskog izgleda koji je sedamdesetih godina bio velika avangarda pa do kvalitete medicinskog kadra.

„Svjedoci smo da je uslijed svih loših stvari koje su se dogodile u zadnje vrijeme, sustav zdravstva dosta ugrožen i zato me posebno veseli ovo ulaganje u stacionar“, istaknuo je gradonačelnik Glavičić.

Prije rekonstrukcije stacionar je imao 8 soba od kojih su 7 bile trokrevetne, a jedna četverokrevetna te je mogao smjestiti 25 pacijenata. Rekonstrukcijom je broj mjesta za smještaj pacijenata ostao isti, ali je povećan broj soba na 9. Uz 7 trokrevetnih soba, dobivene su još dvije dvokrevetne sobe čime su zadovoljeni uvjeti za smještaj i ugovaranje palijativnih pacijenata.

Adaptacijom je, uz ordinaciju liječnika i glavne sestre, formiran i posebni prostor ambulante stacionara, kojega ranije nije bilo, a u kojem se mogu vršiti i manji kirurški zahvati te drugi medicinski postupci koje nije moguće obaviti u sobama za smještaj pacijenata.

Izvedena je potpuna rekonstrukcija svih sanitarnih čvorova za pacijente uz povećanje njihovog broja sa 2 na 4 što je po Pravilniku minimalan broj za postojeći kapacitet stacionara te je povećana površina svakog od njih i olakšan pristup za polupokretne i nepokretne pacijente niveliranjem svih površina na istu razinu i proširenjem svih ulaza. Dio hodnika je proširen, a dio je dobio dodatne komunikacijske spojeve tako da je olakšan pristup osoblja i pacijenata svim sobama, kao i ordinaciji liječnika i ambulanti stacionara.

U stacionaru su zamijenjeni svi stropovi i podovi uz ugradnju nove, energetski učinkovitije rasvjete te je obnovljen sustav klimatizacije u svim sobama.

Novim namještajem su opremljene ordinacije, ambulanta, kuhinja u dnevnom boravku za pacijente i priručna kuhinja za osoblje.

Navedeni zahvati u rekonstrukciju i opremanje stacionara u Labinu doprinijeli su povećanju kvalitete smještaja pacijenata i omogućili im bolju medicinsku skrb i njegu te time podigli razinu zdravstvene zaštite koju kao ustanova možemo pružiti stanovništvu Labinštine i cijele Istre.