Grad Pula sklopio devet ugovora o sufinanciranju obnove pročelja u 2022. godini iz dopunjenog programa Dolcevita

Nakon što je 11. siječnja 2022. godine objavljen Javni poziv za obnovu pročelja Dolcevita, za što je u 2022. godini osigurano 3,7 milijuna kuna, s upraviteljima zgrada Grad Pula potpisao je ugovor za sufinanciranje obnove pročelja na devet zgrada.

Time je uspješna suradnja s upraviteljima, koji potiču stanare na prijavu i obnovu građevina, s Upravnim odjelom za prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Pule, koji na dnevnoj bazi telefonski i putem maila pruža sve potrebne informacije potencijalnim prijaviteljima i nove propozicije sa stimulativnim iznosima sufinanciranja, urodila plodom. U ovoj je godini pristiglo 11 novih prijava, od čega je za tri prijave već sklopljen ugovor o sufinanciranju, što sa šest prijava iz prethodnih godina čini ukupno devet sklopljenih ugovora za sufinanciranje obnove građevina na sljedećim adresama: Novigradska 14, Rovinjska 9, Stankovićeva 5, Motikina 21, Tartinijeva 6, Flavijevska 6, Maksimijanova 15, Ruže Petrović 6 i Cvečićev uspon 2.

 

„Kao što sam rekao i prilikom donošenja Odluke o sufinanciranju pročelja zgrada Dolcevita ovo je dobar put, jer grad moramo srediti. Ceste, pročelja i fasade moraju biti uredne od Verude, centra, Monte Zara, rive, Tršćanske do Rakovčeve i Stankovićeve. Prilikom izrade Programa razmišljali smo o građanima i teškoćama koje imaju pri obnovi. Ove godine unijeli smo izmjene koje će upravo građanima olakšati proceduru oko prijave i realizacije obnove uz stimulativno sufinanciranje i uz znatno povećana sredstva za obnovu pročelja, “ rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

 

U proračunu Grada Pule za 2022. za Dolcevitu je osigurano 3,7 milijuna, a za sufinanciranje do sada ugovorenih obnova iz proračuna će se utrošiti  ukupno 1,9 milijuna kuna.

Ugovorni rok za realizaciju obnove iznosi 12 mjeseci, ali u praksi taj period nerijetko je i puno kraći. Trenutno se u starogradskoj jezgri postavlja skela i aktivira gradilište na Cvečićevom usponu, a u Maksimijanovoj, nakon uređenja fasade, slijedi montaža novih drvenih škura i obnova ulaznih vrata. Montažom masivnih drvenih škura, koje su znatno doprinijele lijepom izgledu uličnog pročelja, u Kandlerovoj 19 završena je kompletna obnova, dotad derutne zgrade.

 

Prošle godine za sufinanciranje obnove pročelja po tadašnjem programu Dolcevita Grad Pula izdvojio je 500 tisuća kuna, a obnovljene su četiri zgrade.