U Medulinu održana radionica za izradu SECAP-a

U Medulinu je održana radionica u procesu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene SECAP. SECAP se izrađuje kao obveza Europske inicijative – Sporazum gradonačelnika za energiju i klimu, a na radionici su se obradile slijedeće teme:
 
 
 
 
Potrošnja energije u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete u baznoj godini i projekcije za 2030.- Planirane mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 
Analiza rizika i ranjivosti (RVA)– diskusija o prijetnjama klimatskih promjena koje su najznačajnije za područje općine Medulin.
 
Predstavljene su  i Mape utjecaja za sektore i klimatske prijetnje, s indikatorima osjetljivosti, izloženosti i sposobnosti prilagodbe.
 
 
 
 
 
Podsjećamo da je izrada SECAP-a  sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je Općini odobrio iznos od 26.760,00 kuna, a SECAP izrađuje riječka tvrtka Altacon d.o.o.
 
 
 
 
Voditelj izrade, Danijel Rodik  naglasio je da SECAP predstavlja nastojanje Općine Medulin da smanji negativan utjecaj klimatskih promjena na način da se što bolje primjene mjere energetske učinkovitosti, a s druge strane program će prikazati niz mjera kako se prilagoditi klimatskim promjenama koje i sami vidimo i koje ne možemo izbjeći.  Svi ćemo se morati  bolje pripremiti  na ekstremne vremenske uvjete – poplave,  nevere, suše  i dr.
Za sve to postoje i sredstva iz Europskih fondova, te će program poslužiti da se što bolje pripremimo za buduće natječaje.
 
 
 
 
Iako su klimatske promjene globalni problem i teško je pojmiti kako svatko od nas kao pojedinac može utjecati na njih, svako gašenje žarulje koja bespotrebno gori, svaki odlazak na posao biciklom umjesto automobilom, svako posađeno drvo, kupnja proizvoda veće energetske učinkovitosti, gradnja energetski učinkovitih zgrada, recikliranje otpada i sl., može utjecati na  pozitivne promjene.
 
 
 
 
Nakon radionice nastaviti će se s prikupljanjem podataka te će se prijedlog SACAP-a javno predstaviti prije prihvaćanja na Općinskom vijeću.