Najava testiranja kandidata za spasioce na vodi Hrvatskog Crvenog križa – produljenje roka za prijavu

Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa i ove godine organizira tečajeve za osposobljavanje spasilaca na vodi za područje Istarske županije. Preduvjet za upis na tečaj je testiranje kandidata koje će, se zbog malog odaziva, produljiti do početka svibnja u Puli. Svi zainteresirani moraju ispuniti pristupnicu koju mogu pronaći na web stranici Hrvatskog Crvenog križa www.hck.hr. ili na www.hck.hr/sto-radimo/spasavanje-zivota-na-vodi-i-ekoloska-zastita/programi-osposobljavanja/pristupnica-za-prijavu-na-tecaj-osposobljavanja-spasilaca/5616

Novi rok za prijave na tečaj je do 6. svibnja 2022.

Testiranja za su planirana 19. i 26. travnja te 5. svibnja.

Testiranje se vrši u bazenu, a kriteriji koji se moraju zadovoljiti za upis na tečaj su sljedeći:

• plivanje 400 metara u vremenu do 8:00 minuta

• ronjenje 20 metara u daljinu

• demonstracija prsne tehnike plivanja

Predviđeni termin održavanja tečajeva na području Istarske županije za ovu godinu je od 23. do 29. svibnja.