Predstavljen projekt „Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine“

Predstavljen projekt „Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine“

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, predstavljen je projekt “Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine”.

O samom projektu govorili su Edi Pastrovicchio, gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano, njegova zamjenica Diriana Delcaro Hrelja te predstavnice Hrvatskog crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog križa Pula Jelena Rupčić i Marija Gregorinić, uz prisustvo predstavnika svih općina na čijem se području provodi projekt, te Grada Pule i Istarske Županije.

Projektom “Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine” unaprjeđuju se i šire izvaninstitucionalne socijalne usluge pomoći u kući na području Puljštine. Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je područje Grada Vodnjana, te Općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban i Svetvinčenat, na kojoj su pretežno smještena manja mjesta i dislocirana sela.

Projektnim aktivnostima osigurava se širi obuhvat i ravnomjerno pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga čime se prevenira institucionalizacija novih korisnika, smanjuju se liste čekanja na domski smještaj, potiče se aktivno starenje i uključivanje u lokalnu zajednicu, a zadržavanjem starijih osoba u njihovim domovima podiže se kvaliteta njihova života i života njihovih obitelji.

Nositelj projekta je Grad Vodnjan-Dignano  a isti se provodi u partnerstvu s Hrvatskim crvenim križem – Gradskim društvom Crvenog križa Pula.

Program pomoći u kući obuhvaća aktivnosti organiziranja i obavljanja kućanskih poslova, posudbu medicinskih pomagala, održavanje osobne higijene, nabavku namirnica i kućanskih potrepština, dostavu lijekova, te zadovoljavanje drugih svakodnevnih individualnih potreba 70 korisnika kontinuirano kroz 24 mjeseci provedbe čime se izravno utječe na smanjenje broja korisnika smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji. Ciljne skupine projekta su osobe starije od 65 g. s područja Puljštine i osobe koje pružaju izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu pomoći u kući na tom području. Krajnji korisnici projekta su članovi obitelji starijih osoba uključenih u projekt i ostali građani.

Projekt je započeo s provedbom 03. studenog 2021. godine, a trajanje projekta je 24 mjeseca.

U sklopu projekta provesti će se aktivnosti:

A1: Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapaciteta stručnjaka: sastoji se od organizacije i pružanja socijalne usluge pomoći u kući za 70 korisnika projekta s područja Puljštine, organizacije promotivne javne kampanje s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednica te provedbe edukacija namijenjenih osobama koje rade sa starijim osobama za pružanje izvainstitucijskih socijalnih usluga.

V: Promidžba i vidljivost uključuje informiranje javnosti o projektu, uključujući izradu vizualnog i grafičkog identiteta projekta.

PM: Upravljanje projektom:  uključuje trošak vanjske usluge za upravljanje projektom i administraciju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.255.820,16 kuna, intenzitet potpore iznosi 100,00 %. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta je od 03.11.2021. godine do 03.11.2023. godine