MEDULIN: “SMANJI, ODVOJI, KOMPOSTIRAJ” – PREDAVANJE ZA GRAĐANE

Dođite na predavanje u Medulinu i preuzmite komposter za svoje kućanstvo.
U četvrtak, 28. travnja u 17:00 sati u prostoru 3MC, Centar 58, Medulin održat će se predavanje o pravilnom postupanju s otpadom i demonstracija kućnog kompostiranja. Građani će imati prilike naučiti kako smanjiti otpad u svom kućanstvu, kako ga ponovno upotrijebiti, kako pravilno odvojiti sve vrste otpada… Poseban naglasak bit će na savjetima za kompostiranje uz praktičnu demonstraciju kućnog kompostera, biootpada kojeg možemo kompostirati te pravilne tehnike slaganja komposta. Predavanje vode Irena Burba i Nina Brnić iz Udruge Zelena Istra.
Svi građani s područja Općine Medulin koji dođu na predavanje dobit će vrtni komposter zapremnine 350 l. Komposter će se moći preuzeti naknadno u komunalnom poduzeću MED EKO Servis d.o.o. uz predočenje osobne iskaznice.

Predavanje organizira komunalno poduzeće MED EKO Servis d.o.o. u okviru projekta „Nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpada zapremine spremnika minimalno 16 m3 sa dizalicom“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda .