Edo Krajcar novi direktor Vodovoda Pula

Danas, 28. travnja 2022. godine u Komunalnoj palači održana je Skupština trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. na kojoj je opozvan dosadašnji član uprave – direktor Dean Starčić i imenovan novi član uprave – direktor Edo Krajcar.

 

Uzevši u obzir važnost javne vodoopskrbe kao i moguće statusne promjene trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. uslijed zakonskih obveza propisanih Zakonom o vodnim uslugama, Skupština društva stajališta je da će iskustvo i znanje imenovanog direktora u području djelatnosti trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. biti od velike važnosti u narednom periodu.

Edo Krajcar je u posljednjih jedanaest godina bio zaposlen u trgovačkim društvima za javnu odvodnju te za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Medulin.

Temeljni program rada u mandatnom razdoblju bit će realizacija projekata sufinanciranih iz EU fondova, investicije u daljnji razvoj vodovodne mreže te njihova rekonstrukcija te održavanje vodoopskrbnih objekata. Naglasak će se, također, staviti i na ulaganje u područje kontrole gubitaka vode kao i modernizaciju infrastrukture s ciljem smanjenja rashoda i povećanje kvalitete vode.

Novi direktor Vodovod Pula d.o.o. s obavljanjem svoje funkcije počinje 1. lipnja 2022.