Organizirana akcija čišćenja plaža na poluotoku Vižula u Medulinu

Nakon završenih edukacija o morskom otpadu, koje su u eko školama održane tijekom travnja,
IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija pokreće akcije čišćenja plaža i akcije čišćenja
podmorja. Do kraja ove godine, IRENA će u suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer
Bošković, kroz projekt MARLESS sufinanciran od strane Programa prekogranične suradnje ItalijaHrvatske 2014-2020., organizirati ukupno devet akcija, koje će obuhvatiti sedam različitih lokacija
diljem Istarske županije.
Dio akcija odnosi se na akcije čišćenja plaža u suradnji s eko školama, koje su prethodno bile
uključene u edukacije o morskom otpadu. Iste su planirane održati se najkasnije do kraja prve
polovice svibnja, na lokacijama poluotoka Vižula u Medulinu, Frataskom otoku, dok će se naknadno
utvrditi lokacije na području okolice Vrsara i Labina. U akcijama se planira okupiti nešto više od 300 učesnika, učenika eko škola. Uz čišćenje obala, cilj ovakvog načina djelovanja je ukazati kako
doprinijeti smanjenju morskog otpada te osvijestiti najmlađe o ovom problemu. Dio prikupljenog
otpada učenici će iskoristiti za izradu različitih radova koji će se izložiti i prikazati javnosti u sklopu
jedne od akcije čišćenja podmorja. Radovi učenika biti će dio kampanje podizanja svijesti o ovom
ozbiljnom problemu.
Eko akcije čišćenja podmorja planiraju se održati na tri lokacije. Iste će se provesti prije i nakon
sezone, prilikom kojih će se prikupiti podaci o količini i vrsti morskog otpada. Kako bi se dobili
usporedni podaci o porijeklu otpada, akcije ovakve vrste će se, u spomenutu svrhu, po prvi puta
provesti na području Istarske županije prije i nakon turističke sezone.
U četvrtak, 28.04.2022., na poluotoku Vižula u Medulinu, organizirana je prva od planiranih eko
akcija čišćenja plaža s eko školama. U akciji, uz koordinaciju IRENA-e i CIM-a, sudjelovali su učenici
Osnovne škole Dr. Mate Demarina iz Medulina i Područne škole Banjole. Učenici su bili
raspoređeni na šest lokacija te su nakon kratkog upoznavanja sa ciljevima akcije i pokaznih vježbi
sortiranja krenuli u jednosatnu akciju čišćenja obalnog područja poluotoka. Na događaju je
sudjelovalo oko 120 sudionika.
Akcija se odvijala na način da se prikupljeni otpad odmah pri prikupljanju odlagao u raznobojne
vrećice namijenjene za plastiku, metal, papir i ostali otpad. Nakon akcije odrađen je pregled
prikupljenog otpada i vaganje po različitim kategorijama. U ovom kratkom vremenu, prikupljeno
je preko 60 kg raznog otpada od čega je gotovo polovica plastični otpad. Većina pronađenog
otpada bilo je veličine do 10 cm te se tu moglo naći svega od slamki, zaštitnih maskica, komadića
ribarskih mreža i plastičnih omota. Manji udio predstavljali su predmeti od stakla, metala, papira
i drugog materijala. Osim malih predmeta pronađeno je i nešto i većih predmeta kao što su gume,
sanduci od plastike i stiropora ali i slomljene plastične ležaljke.
Učenici viših razreda, predstavnici eko grupe Osnovne Škole Dr. Mate Demarina iz Medulina,
odradili su pojednostavljeni postupak kategorizacije i kvantifikacije morskog otpada s ciljem
otkrivanja izvora morskog otpada. Na koridoru dugom oko 200 m i širokom 4 m (širina plaže),
između ostalog otpada, pronašli su 206 manjih komada plastičnog otpada. To je komadić plastike
po metru duljine plaže.
Akcija čišćenja, osim same koristi čišćenja priobalnog područja, imala je za cilj pokazati uključenim
učenicima i široj javnosti koliko zaista otpada se može pronaći na našoj obali te dodatno podignuti
svijest o ovom globalnom problemu. 

Aktivnosti se provode u sklopu EU projekta MARLESS – MARine Litter cross-border awarenESS and
innovation actions, koji se financira kroz Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatske 2014-
2020.