Grad Pula sklopio ugovore o financiranju programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. godini

U petak, 6. svibnja 2022. godine Grad Pula sklopio je ugovore o financiranju programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. od interesa za Grad, temeljem provedenog javnog poziva.

„Nadam se da ćemo i dalje imati medije koji nisu ovisni o politici. To je moja jedina želja kao gradonačelnika i građanina Pule. Smatram da politika ni na jedan način ne smije utjecati na medije i da političari ne smiju stvarati od sebe kult ličnosti, nego da istraživačko novinarstvo i rad na terenu moraju o svemu progovarati. Ukoliko se ne možemo nositi s konstruktivnim kritikama ne možemo raditi ovaj posao i nadam se da ćete svi tome pripomoći. Želim da samo i jedino radite svoj posao, koji nije u interesu nikakve politike“, poručio je predstavnicima medijskih nakladnika gradonačelnik Zoričić.


Podsjetimo, 11. ožujka 2022. godine objavljen je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. od interesa za Grad Pulu, za što je u 2022. godini osigurano milijun kuna. Imenovano je tročlano Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu prijava koje je zaprimilo 13 prijava nakladnika koji su predložili provođenje ukupno 28 programskih sadržaja. Njihov prijedlog o odabiru pružatelja medijskih usluga elektroničkih medija po broju i visini potpora gradonačelnik Filip Zoričić u cijelosti je prihvatio.


Cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja i poticanje istraživačkog novinarstva od interesa za građane Pul