Započelo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o Kodeksu ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, u ponedjeljak, 9. svibnja 2022. godine, Grad Pula je započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o Kodeksu ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule o sprječavanju sukoba interesa.

Savjetovanje će se provesti u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 9. svibnja 2022. godine do 8. lipnja 2022. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je kodeks.vijece@pula.hr