Grad Pula pokrenuo dva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o organizaciji i načinu naplate parkiranja te o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, danas, 10. svibnja 2022. godine Grad Pula započeo je s provedbom dva Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o:

–        Nacrtu prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Pule,

–        Nacrtu prijedloga Odluke o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture

 

Savjetovanja će se provesti u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 10. svibnja 2022. godine do 10. lipnja 2022. godine.

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti su:

–        odluka.parking@pula.hrza Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Pule

–        odluka.uredjenjezemljista@pula.hrza Odluku o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture

 

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hru rubrici e-Konzultacije.