MOŽEMO PULA: Podrška prosvjedu Dosta!

Tragično je zbunjen i pogrešan sustav koji smatra da može kontrolirati ženska prava uskraćujući ženama zdravstvenu zaštitu, uskraćujući im mogućnost da zadrže dostojanstvo i da odlučuju o vlastitoj sadašnjosti i budućnosti.

Sprečavanje traumatizacije i patnje koje država biopolitičkim spinovima nameće ženi i obitelji nije privilegija i luksuz već temeljno ljudsko pravo.

Ženska prava treba zagovarati jasno i glasno, svakoga dana, a posebno onih nesretnih dana kada se ona bezočno i besramno krše pod različitim ideološkim krinkama.

Pozivamo vas zato da danas, 12. svibnja na Portarati viknete glasno protiv licemjerstva, da viknete DOSTA! u zaštitu ženskih prava, ženskog i ljudskog dostojanstva.

Glas svake i svakog od nas nije samo glas za nas, već i glas za zaštitu naših sestara, kćeri i generacija žena koje će doći za nama.

 

MOŽEMO! Pula

Možemo zajedno