Za razvoj poduzetništva „Potpore Pula 2022“ osigurano 1,5 milijuna kuna

Grad Pula i u 2022. godini osmislio je paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva. Donošenjem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2022. godini pod nazivom „Potpore Pula 2022“ pulskim će se poduzetnicima dodijeliti 1,5 milijuna kuna bespovratnih potpora, a sredstva su osigurana u proračunu za ovu godinu.

U 2022. godini, 1,5 milijuna kuna bespovratnih potpora dodijelit će se kroz šest mjera.

Mjerom Potpore novoosnovanim tvrtkama želi se pomoći poduzetnicima prilikom otvaranja subjekta i olakšati ulazak u svijet malog gospodarstva i poduzetništva kroz smanjenje početnih financijskih izdataka koje svaki poduzetnik ima kao i omogućiti nabavku osnovne opreme koja je potrebna za rad uključujući i edukaciju ukoliko je poduzetniku potrebna. Maksimalni iznos sredstava po ovoj mjeri je 15.000,00 kuna, a ženama poduzetnicama odobrava se i dodatnih 20 posto na odobreni iznos potpore.

Mjerom Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing želi se s 15.000,00 kuna potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja.

Mjerom Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanježeli se poduzetnicima smanjiti troškove rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potaknuti ih na zapošljavanje nove radne snage s posebnom i uvećanom potporom za zapošljavanje osoba sa invaliditetom gdje se i ove godine dodjeljuju potpore u iznosu od 20.000,00 kuna za zapošljavanje osoba koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu, a za zapošljavanje se dodjeljuju potpore od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, ovisno o stručnoj spremi. Uvećavaju se za 50 posto za osobe sa invaliditetom i za 10 posto ukoliko je osoba mlađa od 30 godina. Na ovaj način želimo i dalje poticati zapošljavanje teže zapošljivih osoba.

Mjerom Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika želi se omogućiti poduzetnicima polaganje majstorskih i stručnih ispita, usavršavanje u područjima tzv. zelenih zanimanja i digitalnih zanimanja, dodatna edukacija i obrazovanje u iznosu do 5.000,00 kuna kao i licenciranje za izvođenje naukovanja u iznosu od 1.000,00 kuna u 2022. godini, a sve kako bi se povećala njihova konkurentnost i time omogućio lakši opstanak na tržištu.

Mjerom Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovineželi se omogućiti poduzetnicima zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i povećala njihova konkurentnost. U 2022. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi  30.000,00 kuna te se i dalje stavlja naglasak na prerađivačku industriju.

Mjerom Potpore za IT sektor želi se omogućiti poduzetnicima iz sektora računalnog programiranja lakše otvaranje subjekta i izlazak na tržište, nabavu ili zamjenu potrebne računalne opreme, softvera, licenci, literature kao i omogućiti dodatnu edukaciju kako bi se osnažio sektor računalnog programiranja i povećao broj gospodarskih subjekata te njihova konkurentnost u IT sektoru. U 2022. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 20.000,00 kuna.

Razvoj poduzetništva uz poticajno poduzetničko okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima apsolutan je prioritet Grada Pule.

Poticajnim poslovnim okruženjem omogućujemo poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti za širu zajednicu.

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci mogu se preuzeti ovdje.