Dnevnom centru  za rehabilitaciju Veruda – Pula uručeno vozilo nabavljeno u okviru projekta „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju –Zajedno rastimo sigurnije“

 
U sklopu EU projekta „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije“, koji sufinancira Europski socijalni fond, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula nabavio je novo vozilo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

„Novonabavljenim vozilom omogućit će se djelatnicima Centra provođenje aktivnosti educiranja u odgojno – obrazovnim institucijama Urbanog područja Pula s naglaskom na važnost ranog prepoznavanja razvojnog rizika te prijenos znanja s djelatnicima ustanova u koje su uključena djeca s teškoćama“, rekla je ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula Loretta Morosin.

Edukativnim radionicama i javnom kampanjom doprinosi se pružanju podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanju svijesti javnosti o važnosti socijalne sigurnosti djece s teškoćama u razvoju na Urbanom području Pula na način da se senzibilizira javnost o važnosti uključivanja pripadnika ciljnih skupina u život zajednice te dovodi do promjene stavova javnosti o statusu ranjivih skupina kao punopravnih članova društva.

Ujedno, provedbom kampanje u odgojno – obrazovnim  ustanovama povećava se kvaliteta integracije djece s teškoćama u razvoju u redovne predškolske programe i društvo te se članovima njihovih obitelji olakšava život.

Ugovor o nabavci vozila, vrijednog 131.543,95 kn s PDV-om, Dnevni centar u ožujku je potpisao s tvrtkom Autowill, a vozilo je nabavljeno iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda.