JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU GASTRO – ENO MANIFESTACIJE U SKLOPU PULSKOG KULTURNOG LJETA U TITOVOM PARKU

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA: Organizacija gastro – eno manifestacije u sklopu Pulskog kulturnog ljeta
 2. LOKACIJA: Titov park, Pula
 1. VRIJEME ODRŽAVANJA:

Od 14. srpnja do 28. kolovoza 2022. godine (svakodnevno, u vremenu od 16:00 do 1:00 sati)

 1. JU PULA FILM FESTIVAL OSIGURAVA:
 • korištenje javne površine Titovog parka, Pula;
 • korištenje električnog ormarića (strujni priključak);
 • Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti JU Pula Film Festival zatražit će od nadležnog gradskog odjela produženje radnog vremena najdulje do 02:00 sata;
 1. OBVEZE IZABRANOG PONUDITELJA:
 • osmisliti koncept manifestacije;
 • osigurati postavljanje pokretne opreme (drveni podest, odgovarajuće univerzalne kućice, stolovi, klupe / stolice, minimalno 3 kemijska toaleta);
 • organizirati ugostiteljsku djelatnost na manifestaciji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i pozitivnim zakonskim propisima RH;
 • organizirati prigodni zabavni program te osigurati potreban razglas i rasvjetu;
 • organizirati zaštitarsku službu za čuvanje kućica i čuvanje javnog reda i mira na javnom skupu;
 • ugovoriti osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama;
 • osigurati čistoću (svakodnevno čišćenje te vraćanje lokacije prvobitno stanje u roku od 5 dana od završetka manifestacije, briga o čistoći i upotrebljivosti toaleta);
 • s Pula Herculaneom d.o.o. dogovoriti odvoz otpada i bio otpada čiji trošak snosi Ponuditelj
 • osigurati električara koji će izvršiti spajanje kućica na struju, a po potrebi i vodoinstalatera;
 • osmisliti vizualni identitet i promovirati manifestaciju;
 • osigurati poštivanje svih ostalih zakonskih pretpostavku nužnih za održavanje manifestacije (prijava javnog skupa, ZAMP, suglasnost nadležnog Stožera civilne zaštite, sanitarni uvjeti i sl.). U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju, JU Pula Film Festival ne snosi nikakvu odgovornost za isto
 1. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU:
 • naziv natjecatelja, OIB, adresa sjedišta natjecatelja, odgovorna osoba – za pravnu osobu; a u slučaju zajednice ponuditelja navedeni podaci za sve članove zajednice
 • kontakt osoba;
 • preslika obrtnice (za natjecatelja fizičku osobu – obrtnika), odnosno preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar, izvadak iz sudskog registra ili registra udruga (za ponuditelja pravnu osobu) iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti organizacije manifestacija;
 • detaljan opis ugostiteljske ponude te opis i raspored odvijanja planiranog zabavnog programa;
 • grafički prikaz prijedloga razmještaja opreme/kućica u prostoru (Titov park);
 • prijedlog vizualnog identiteta i plan promocije manifestacije;
 • popis i opis dosadašnjih realiziranih manifestacija u organizaciji Ponuditelja;
 • potvrda o podmirenim obvezama prema Gradu Puli;
 1. ROK ZA PODNOŠENJE I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Pismena ponuda se dostavlja poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Javni poziv za organizaciju gastro – eno manifestacije u Titovom parku“ – NE OTVARATI

Pula Film Festival

Uspon na Kaštel 2

52 100 Pula

Rok za zaprimanje ponuda je zaključno do 2. lipnja 2022. godine u 12 sati bez obzira na način dostave. 

 1. ODABIR PONUDITELJA:

Kriteriji za odabir Ponuditelja su:

 1. Kvaliteta i raznolikost ugostiteljske ponude
 2. Kvaliteta i raznolikost prigodnog zabavnog programa
 3. Plan promocije
 4. Dosadašnje dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija

 

Ponude se ne otvaraju javno, a o rezultatu će ponuditelji biti obaviješteni najkasnije u roku 10 dana od isteka roka za dostavljanje ponude. Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati. Za predmet javnog poziva sklopit će se ugovor o organizaciji programa s jednim odabranim ponuditeljem.