Kaštijun poziva građane i gospodarske subjekte Istre na zbrinjavanje otpada i u reciklažna dvorišta

Kaštijun d.o.o. nastavlja sa aktivnostima vezanim uz sprječavanje emisija lebdećih čestica i neugodnih
mirisa sa postrojenja kako je i bilo najavljeno uz redovito obavještavanje javnosti putem svoje web
stranice i medija. Dolazi ljeto i najzahtjevniji period za rad ŽCGO Kaštijun a vezano uz prekomjerne količine otpada koje nastaju u Istarskoj županiji koje premašuju dnevni/tjedni kapacitet ŽCGO Kaštijuna. U tijeku je javni natječaj za rješavanje tih viškova otpada izvan samog Kaštijuna a koji se zatvara 25.5.2022.
U petak, 13.05.2022. godine u samom postrojenju uočili smo lokalno povećanje temperature te odmah
zaustavili proces i spriječili nastanak požara u boxu broj 11. Jedini razlog zbog kojeg mogu nastajati
ovakvi događaji je sastav otpada koji dolazi u ŽCGO Kaštijun, odnosno, zapaljive tvari koje su se
našle u miješanom komunalnom otpadu gdje im nije mjesto!
Pozivamo sve građane kao i na gospodarske subjekte sa područja Istarske županije da otpad kao što su
otpadna ulja, razrjeđivači i boje, ostaci kemikalija za zaštitu bilja, umjetna gnojiva (i tekuća i kruta) i
sve ostalo što je zapaljivo, zbrinu u RECIKLAŽNA DVORIŠTA i da takav otpad NIKAKO ne odlažu
u spremnike za miješani komunalni otpad.
Pravilnim postupanjem s otpadom sprječavamo nesreće koje mogu rezultirati i ljudskim
žrtvama – bilo da do zapaljenja otpada dođe na pretovarnim stanicama, tijekom prijevoza u
kamionima ili na samom Kaštijunu.
Ako ne znate kako postupiti sa pojedinom vrstom otpada – NAZOVITE KOMUNALNO
DRUŠTVO koje prikuplja otpad u vašem gradu/općini!
Pozivamo i KOMUNALNA DRUŠTVA da informiraju građane o adresama reciklažnih dvorišta
i/ili razmještajima mobilnih reciklažnih dvorišta i koje vrste otpada građani mogu na istima
predati!