Posjet državne tajnice za demografiju i mlade Istarskoj županiji

U okviru konferencije pod nazivom „Doprinos JLPRS-a demografskoj revitalizaciji“ u sjedištu Istarske županije, u Pazinu, jučer je održan radni sastanak državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željke Josić s predstavnicima Istarske županije. Istarsku županiju su, uz zamjenicu župana Jessicu Acquavita, predstavljale v.d. pročelnice Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Tea Batel i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan. S obzirom da je, uz teme aktualnih demografskih mjera koje se provode na razini županije, tema sastanka bila položaj i problemi mladih u zajednici te aktualna pitanja koja muče mlade, sastanku je prisustvovao i predsjednik Kluba studenata „Istarski klub“ iz Rijeke Geanluca Lukšić.

Zamjenica župana Jessica Acquavita predstavila je demografske mjere koje se provode na razini županije, a sukladno razvojnom planu Istarske županije te drugim strateškim dokumentima.

„Istarska županija je postavila razne ciljeve vezane za demografiju i potrebe stanovništva. Prije svega se oni odnose na jačanje poticajnog okruženja za obitelji i mlade, u smislu unapređenja sustava odgoja i obrazovanja, stvaranja sustava podrške razvoju poduzetništva mladih i njihovom zapošljavanju, te izrade stambene politike za mlade, cjeloživotno obrazovanje i unapređenje tržišta rada, kao i unutarnju mobilnost stanovništva i radne snage u okviru razvijanja gospodarstva u ruralnim mjestima, kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetan život građana i izvan urbanih područja“, istaknula je zamjenica Acquavita.

Državna tajnica Željka Josić naglasila je da demografija, osim socijalnog aspekta, velikim dijelom obuhvaća mlade, ali i starije te razne usluge kao što su stipendije, te programi razmjene znanja i vještina. Intencija je kroz neformalne oblike obrazovanja privući mlade i ponuditi im nešto više od same škole, a multifunkcionalni centri za mlade bi se mogli osnivati u općinama, gradovima i županijama i omogućiti mladima da se uključe u neku od neformalnih aktivnosti kako bi se obuhvatili i oni mladi koji nisu uključeni u udruge, klubove, društva i slično. Samo otvaranje centara za mlade nije nužno demografska mjera, ali može utjecati na to da okuplja mlade i nudi sadržaj koji mlade zanima i gdje mogu steći nova znanja i vještine što je i smisao takvih centara.

Pročelnica Batel predstavila je rad s mladima koji je u nadležnosti tog Odjela, kao i sam Akcijski plan za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025.

„Cilj Akcijskog plana je unaprjeđenje kvalitete života mladih na području informiranja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, zapošljavanja i poduzetništva mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, socijalne uključenosti, kulture, zdravlja i sporta, te mobilnosti mladih u europskom okruženju. Na temelju Akcijskog plana za mlade Odjel će provoditi razne aktivnosti osnaživanja mladih, poticanja dijaloga s mladima, te organizirati radionice, edukacije, savjetovanja i druge oblike rada s mladima u suradnji s općinama i gradovima“, naglasila je Batel.

Spomenimo da Odjel prati i rad Klubova studenata iz Istarske županije i sufinancira njihove materijalne troškove, koordinira Savjet mladih Istarske županije, te organizira Dan mladih Istarske županije, koji je pokrenut 2019. godine, a zasniva se na zajedničkoj koordinaciji i dogovoru aktivnih Savjeta mladih na lokalnoj i regionalnoj razini.

Pročelnica Percan je, tom prigodom, predstavila predškolski odgoj, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje u Istarskoj županiji. Posebno je istaknula programe obrazovanja iznad standarda gdje Istarska županija kontinuirano ulaže u aktivnosti koje doprinose uspješnijem obrazovanju, a to su građanski odgoj, čiji je cilj razvijati ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanje ljudskih prava i slobode; potom zavičajna nastava, čiji je cilj poticati učenike na zaštitu i očuvanje zavičajne kulture, običaja i jezika; te prijevoz (osim besplatnog prijevoza osnovnoškolcima, nabava mini busa i kombija). Nadalje, provodi se program produženog boravka organiziran izvan redovite nastave za razrednu nastavu, te se osiguravaju pomoćnici u nastavi i stručno komunikacijski posrednici, čiji je cilj omogućiti djeci s teškoćama u razvoju potpunu integraciju u odgojno obrazovni proces.

Tijekom sastanka više puta je naglašavano da je važno osnaživati mlade i informirati ih na njima svojstven način, posebno kroz društvene mreže. Isto je potvrdio i predsjednik Kluba studenata Geanluca Lukšić, koji je ukratko predstavio rad i aktivnosti Kluba studenata iz Rijeke i naveo da su osnovani s ciljem zadovoljavanja kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih društvenih potreba i interesa studenata iz Istarske županije, kao i njegovanja i promocije istarske tradicije i kulture.

Dogovorena je zajednička suradnja i organizacija tematske konferencije povodom Europske godine mladih i Dana mladih Istarske županije tijekom rujna ove godine na kojoj će se okupiti predstavnici Savjeta mladih gradova i općina Istarske županije, organizacije civilnog društva mladih koje djeluju i bave se mladima, Klubovi studenata Istre, te predstavnici srednjih škola u Istarskoj županiji.