Grad Pula sklopio još pet ugovora o sufinanciranju obnove pročelja u 2022. godini iz dopunjenog programa Dolcevita

U srijedu, 25. svibnja 2022. godine u Komunalnoj palači gradonačelnik Pule Filip Zoričić potpisao je pet novih ugovora za obnovu pročelja zgrada iz programa Dolcevita.

Današnjim potpisivanjem može započeti obnova fasada na zgradama u ulicama: Stube Jurine i Franine 7/Vergerijeva 5, Castropola 41, Dobricheva 26, Stara tržnica 5 i Karlovačka 4, što s prethodno ugovorenim obnovama iz ove godine čini ukupno 15 sklopljenih ugovora po čijoj realizaciji će u gradu zasjati  isto toliko novih fasada.

Ovime se pokreće obnova za dvije velike uglovne zgrade u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini (Stube Jurine i Franine 7/ Vergerijeva 5, Castropola 41), jednu građevinu u Zoni prioriteta 1 (Stara tržnica 5) te dvije građevine u ostalom području obuhvata Grada Pule (Karlovačka 4 i Dobricheva 26), za što će se utrošiti cca 1.450.000,00 kuna  proračunskih sredstava iz prihoda spomeničke rente i drugih izvora.  

„Jučer smo krenuli s povratkom Pule moru, a već danas potpisujemo ugovore za Dolcevitu da nam grad izgleda ljepše. Pula je zapravo jedan od najljepših gradova na svijetu samo mi toga nismo svjesni. Ovo je dobar put, jer grad moramo srediti. Ceste, pročelja i fasade moraju biti uredne. Prilikom izrade Programa razmišljali smo o građanima i teškoćama koje imaju pri obnovi. Unijete su izmjene koje olakšavaju proceduru oko prijave i realizacije obnove uz stimulativno sufinanciranje. Potpisani broj ugovora nam govori da idemo u dobrom smjeru,“ rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Postotak angažiranih sredstava ukazuje na brzu dinamiku provedbe Programa i to će se uzeti u obzir prilikom planiranja proračunskih sredstava za sljedeću godinu. Gradu Puli od iznimne je važnosti suradnja s upraviteljima koji osiguravaju pripremu prijave i svu dokumentaciju za ugovaranje novih obnova, a iz toga proizlaze i podaci o potrebnim sredstvima za realizaciju.

Od ukupno osiguranih 3,7 milijuna kuna u Proračunu Grada Pule za 2022. godine, na raspolaganju za nova ugovaranja ostaje još 250 tisuća kuna.