Grad Pula pokrenuo e-savjetovanja s ciljem smanjenja onečišćenja prizemnim ozonom i ublažavanja klimatskih promjena

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i  Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Grad Pula 26. svibnja 2022. godine započinje s provedbom dva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom i o nacrtu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Pula – Pola.

 

Javno izlaganje Nacrta Akcijskog plana održat će se 9. lipnja 2022. godine, a javno izlaganje Nacrta Programa 14. lipnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici na adresi Forum 1 s početkom u 17,00 sati.

 

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom je: prizemni.ozon@pula.hrte za nacrt Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Pula – Pola: klima@pula.hr.

 

Zakonska osnova za izradu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Puluje Zakon o zaštiti zraka. Izrađuje se u skladu s Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (“Narodne novine”, broj 3/16).

Nacrt Akcijskog plana sadrži lokaliziranje prekomjernog onečišćenja, opće podatke, odgovorna tijela, prirodu i procjenu onečišćenja, porijeklo onečišćenja, analizu situacije, detaljne podatke o onim mjerama i projektima za poboljšanje koji su postojali prije donošenja ovog Akcijskog plana, detaljne podatke o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja te  detaljne podatke o dugoročno planiranim ili istraživanim mjerama ili projektima.

Cilj ovog Akcijskog plana je definirati okvir i plan djelovanja za učinkovito upravljanje kvalitetom zraka u cilju postizanja smanjenja onečišćenja prizemnim ozonom na području Grada Pule.

 

Zakonska osnova za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Pula – Pola je Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19).

Nacrt Programa sadrži zakonsku regulativu, opće informacije o području, zaštitu ozonskog sloja, mjere ublažavanja klimatskih promjena, mjere prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (s grafičkim prikazima i tablicama) te način provedbe, redoslijed ostvarivanja i rokove izvršavanja mjera s obveznicima provedbe mjera.

Nacrt Programa određuje mjere koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativni, najčešće antropogeni, utjecaj na ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati.

Za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Pula – Pola sklopljen je ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Savjetovanja se provode do 26. lipnja 2022. godine.

 

Prateći dokumenti i dodatne informacije nalaze se na web stranici Grada Pule www.pula.hru rubrici e-Konzultacije.