Župan Miletić na radnom sastanku u Općini Medulin

 

Istarski župan Boris Miletić je danas službeno posjetio Općinu Medulin gdje je održao radni sastanak s načelnikom Ivanom Kircem. Sa strane Županije prisustvovali su i zamjenik župana Tulio Demetlika; pročelnik Kabineta župana Ivan Glušac; službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Mirko Radolović; a sa strane Općine viši savjetnik za poslove načelnika Gianni Bužleta; pročelnik Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje Goran Peruško; pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Marko Cukon; pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ana-Mari Počekaj; pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Silvija Perica te pročelnica Upravnog odjela za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo Suzana Racan Stern.

Prva tema o kojoj je bilo govora odnosila se na ŽCGO Kaštijun, a župan i načelnik složni su kako su nužni dodatni napori svih komunalaca s područja Istre kako bi se kontrolirala količina otpada koja dolazi na obradu u Centar. Po tom pitanju Općina Medulin, odnosno općinsko komunalno poduzeće Med Eko Servis d.o.o. je ugovorio prikupljanje bio otpada od strane društva za gospodarenje otpadom METIS d.d.

Župan Miletić je podsjetio da je u proteklom razdoblju uloženo 20 milijuna kuna u optimizaciju rada Centra kako bi se smanjili neugodni mirisi, koji su nesumnjivo utjecali na kvalitetu života mještana koji žive u okolici. Dodao je kako je nedavna studija, provedena od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Medicinskim fakultetom u Rijeci, pokazala kako Kaštijun nema štetnih utjecaja na zdravlje mještana. Ponovio je i da je nužno pristupiti vlasničkom restrukturiranju Društva Kaštijun kako bi vlasnici postali svi gradovi i općine, a samim time bi, vjeruje, i sazrjelo shvaćanje da je Centar županijski i da su suradnja i zajedništvo ključni u premošćivanju vršnih mjeseci tijekom turističke sezone.

Nadalje, župan je istaknuo da je ŽCGO Kaštijun zadnja karika u zbrinjavanju otpada te da treba raditi na podizanju svijesti građanstva i gospodarstva po pitanju selekcije otpada.

Načelnik Kirac je kazao da je Općina dostavila inicijativu Istarskoj županiji po pitanju najavljenih Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ, a kojom predlažu da se na lokaciji ŽCGO Kaštijun planiraju isključivo namjene i djelatnosti koje su trenutno u funkciji, bez dodatnog povećanja djelatnosti vezanih za obradu i skladištenje otpada te proizvodnju el. energije iz odlagališnog plina i obnovljivih izvora. Također, predlažu da se za planirane dodatne djelatnosti za koje do danas nisu izgrađena postrojenja, pronađu druge, primjerenije lokacije (kompostana, solarno sušenje mulja, energana itd.).

Postavilo se i pitanje sudjelovanja Općine Medulin u otplati kreditnih obveza za izgradnju ŽCGO Kaštijuna, budući da je ona jedina jedinica lokalne samouprave koja nije pristupila potpisivanju ugovora te samim time ne podmiruje obveze sufinanciranja. Kako je dogovoreno o tome će biti govora na nekom od budućih sastanaka.

Općina Medulin je predložila i da se u Izmjene i dopune PP uvrsti zaobilaznica Medulin, a koja je značajna za rasterećenje prometa kroz Medulin i vrlo je bitna za izgradnju turističkog naselja u Ližnjanu. Nakon sastanka obišlo se navedenu dionicu.

Govorilo se i o mogućnosti dogradnje županijske Osnovne škole Dr. Mate Demarina u Medulinu i sportske dvorane u područnoj osnovnoj školi u Banjolama, koja je nužna uslijed kontinuiranog povećanja broje djece na području općine. Po tom pitanju, župan je predložio sastanak s nadležnom pročelnicom za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ. Još jedna potreba koja je iskazana je izgradnja Doma za starije osobe na Mukalbi u Medulinu, za što je od strane Istarske županije sugeriran model javno-privatnog partnerstva. Sama Županija nije u mogućnosti sufinancirati projekt, budući da već sudjeluje u financiranju izgradnje domova u Pazinu i Labinu, te dogradnji onoga u Buzetu, a uskoro se očekuje i dogradnja Doma za starije A. Štiglić u Puli, čiji je osnivač Istarska županija.

I posljednje, tema koja je prioritet županu Borisu Miletiću, a od značaja i načelniku Kircu je bespravna gradnja, posebno prisutna na području Medulina. Općina je zaposlila dodatnog komunalnog redara, bespravnu gradnju kontinuirano prijavljuju državnoj Građevinskoj inspekciji međutim situacija je uvijek ista. Složni su sa županom oko nužnosti prepuštanja ovlasti građevinske inspekcije jedinicama lokalne samouprave te drakonskim kaznama i kaznenoj odgovornosti za prekršitelje. Kako je bilo moguće vidjeti na prikazanoj prezentaciji, na području općine Medulin nezakonita gradnja izvan građevinskog područja prava je pošast, a ako se tome ne stane na kraj Istri prijeti da postane betonizirana Španjolska.