Udruga BPW Pula obilježila Equal pay Day

Tridesetak članica BPW Pula okupilo se u petak 27.5.kako bi obilježile svjesnost o nejednakim plaćama muškaraca i žena. 
Predsjednica dr.sc. Alida Perkov objašnjava da je Equal pay day  preporuka je to Europske komisije, a na inicijativu BPW Europe.
Naime prema podacima Državnog zavoda za statistiku zaposlene žene u Hrvatskoj u prosjeku imaju oko 11 posto niže plaće od muškarca. U prosincu 2021. žene su u prosjeku zarađivale 6999 kuna, a muškarci 523 kune više, odnosno 7522 kune. Na razini Europske unije razlika je još izraženija i kreće se oko 13 posto.  Visina plaća u Hrvatskoj   ovisi i o djelatnosti, a kako žene čine većinu zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu, trgovini, tekstilu i ostalim uslužnim djelatnostima, tako su i njihove plaće niže.  Muškarci u financijskom sektoru zarađuju oko 11.500 kuna neto na mjesec, a žene oko 9 tisuća. U javnoj upravi te u obrazovanju muške su plaće oko 1300 kuna više od ženskih,  zbog toga što su muškarci češće na vodećim pozicijama. To se u konačnici očituje i u  mirovinama : u Hrvatskoj je mirovina žena za 28% manja od muškaraca.
BPW Pula se pridružuje   kampanji za podizanje svijesti i pružanje informacija o jednakim plaćama za rad  jednake vrijednosti, ciljajući posebno poslodavce, posloprimce i/ili njihove predstavnike, kao i strane uključene u kolektivne pregovore. Također očekujemo veće uključivanje žena u procese kolektivnih pregovora o plaćama.
Mnogo je pokazatelja koji ukazuju na neravnopravnost žena na tržištu rada: niska stopa radne aktivnosti, nejednak pristup prilikama zapošljavanja, rodno uvjetovana segregacija, jaz u plaćama, nepravedan mirovinski sustav i sl. Posljedica je to tradicionalnih rodnih predrasuda i stereotipa te rodne diskriminacije koji smještaju žene na manje plaćene poslove, niže hijerarhijske pozicije, opterećuju kućanskim poslovima i brigom o obitelji, a rad koji obavljaju bilo u kućanstvu bilo na poslu se omalovažava. Žene i muškarci kreću s različitih početnih pozicija na tržište rada, što se dalje reflektira na visinu plaće, mirovine, hijerarhijsku poziciju i uvjete rada.
S tim ciljem BPW Pula organizirala je simboličnu manifestaciju: Equal Pay day u petak, 27.5.2022. s početkom u 18 sati .  Obzirom da se Dan jednakih plaća obilježava crvenom bojom, događaj je započeo obilaskom Pule crvenim autobusom Pula City Tour, nakon čega su se članice i partnerske udruge okupile u hotelu Amfiteatar.