Radovi u Štinjanu  

 
Danas, 31. svibnja 2022. godine započinju radovi  na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na djelu Ulice Baližerka i Ulice Kozada u naselju Štinjan. Tijekom radova postavit će se 12 rasvjetnih stupova s LED svjetiljkom te zamijeniti svjetiljke na pet postojećih stupova javne rasvjete. Novopostavljene svjetiljke bit će u potpunosti opremljene za sustav Smart Light te će se rasvjeta u noćnim satima smanjivati i reducirati bespotrebno svjetlosno onečišćenje.

Rok za izvođenje radova je 30 radnih dana, po uvođenju izvođača Vintijan d.o.o. Pula u posao, za izvođenje građevinskih radova te dodatnih 10 radnih dana za elektromontažne radove i postavu sustava upravljanja.

Radovi su predviđeni Programom građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Vrijednost radova, prema provedenom postupku nabave iznosi 518.382,50 kuna.