Grad Pula pokreće program društveno poticane stanogradnje i sufinanciranje kamate za stambene kredite pod novim uvjetima

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u srijedu, 1. lipnja 2022. godine donijelo je odluku o uključivanju Grada Pule u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. Stanovi bi se gradili uz Cestu prekomorskih brigada u blizini kružnog toka s Valturskom ulicom na 3 tisuće četvornih metara i na pet etaža.

 

Cilj uključenja u Program POS-a je da se građanima Pule omogući rješavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica, uz poticaj javnih sredstava te uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

 

„Grad Pula osigurat će građevinsko zemljište na području Grada, uređenje komunalne infrastrukture i priključenje na komunalnu infrastrukturu sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji. Prava i obveze u pogledu osiguranja građevinskog zemljišta, uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu, vezano uz izgradnju i prodaju stanova, uredit će se pisanim ugovorom između Grada Pule i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama“, rekao je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Robert Stemberger.

 

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz programa POS-a naći će se na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća nakon čega se raspisati javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova.

 

A u nastavku sjednice odlučivalo se o novoj odluci kojom se uređuju kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita.

„Ovom odlukom uređuju se kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Pule. Sufinanciranjem kamate stambenih kredita potiču se osobe do 45 godina života, koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Pule i nije uvjetovano brojem godina prebivališta, koje nemaju u vlasništvu nekretninu, odnosno da bračni ili izvanbračni drug, te članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretninu, te da kreditnim zaduženjem stječu prvu nekretninu“, pojasnila je nadležna pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ivana Sokolov.

 

Sufinanciranje kamate na stambene kredite može se zatražiti po javnom pozivu koji se objavljuje jednom godišnje, s time da se vodilo računa da se podnositelji zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita koji su ostvarili pravo u protekloj godini, mogu javiti na novi poziv sukladno ovom prijedlogu Odluke.

 

Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita, a za kredit, odnosno dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

 

Vijećnici su na sjednici prihvatili i Odluku o izmjeni Odluke o uređenju prometa.

Prihvaćenim izmjenama zabrana ulaska u pješačku zonu radi opskrbe, koja se do danas  odnosila na: trgove Portarata, Forum i Prvi svibnja, te Flanatičku, Ciscuttijevu i Fontičku ulicu, proširila se, te je sada zabranjena opskrba trgovina, ugostiteljskih objekata i poslovnih prostora fizičkih i pravnih osoba unutar svih pješačkih zona u kojima postoji stalna zabrana ili ograničenje prometa vozila.

Nije, međutim, prihvaćen prijedlog o donošenju Odluke o reguliranju prometa i opskrbe u pješačkim zonama te zaustavljanju i parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Pule, a kojom bi se definirali svi uvjeti za opskrbu u pješačkim zonama, kao i uvjeti za ishođenje odobrenja za ulazak u pješačku zonu.

Ovom je odlukom, među ostalim, bila predviđena i mogućnost opskrbe u  starogradskoj jezgri, odnosno pješačkoj zoni, korištenjem pretovarnog punkta i električnog vozila trgovačkog društva Pulaparking kojemu je povjerena komunalna djelatnost pružanja usluge opskrbe i to Odlukama koje su također prihvaćene na ovom Gradskom vijeću.

 

„Kandlerova ulica će propasti, želimo napokon uvesti rad, stanari ne mogu više živjeti ovako. Nismo mi jedina starogradska jezgra u Europi koja je koncipirana po rimskim principima. Želimo pospješiti pješačke zone. Ovo je kočenje razvoja grada. Nakon sezone trebamo podvući crtu i popraviti sve što treba, ali ne zaustaviti odluke koje vode boljitku grada i poboljšanju protočnosti prometa tijekom ljetnih mjeseci“, poručio je gradonačelnik Filip Zoričić.

 

Vijećnici su prihvatili i odluku o izvršenju proračuna za 2021. godinu te usvojili Komunikacijsku strategiju i komunikacijski akcijski plan za provedbu Plana razvoja Grada Pule za razdoblje od 2020. do 2030. godine za akte strateškog planiranja, radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka planiranja javnih politika.

 

Na sjednici je prisegnuo HDZ-ov vijećnik Juraj Kovačević koji je zamijenio dosadašnjeg vijećnika Mirka Jurkića.