Župan Miletić u posjetu Općini Kanfanar

Obrazovanje, kultura i valorizacija prirodne baštine bile su teme jučerašnjeg radnog sastanka župana Borisa Miletića i načelnika Općine Kanfanar Sandra Jurmana, održanog u zgradi općinske uprave. Susretu su prisustvovali i zamjenik župana Tulio Demetlika, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan, v.d. pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Mirko Radolović te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar Emanuel Červar i potpredsjednik Općinskog vijeća Marko Jelenić.

Govoreći o dogradnji Osnovne škole Petra Studenca u Kanfanaru, čiji je osnivač Istarska županija, istaknuto je da škola ima dislociranu kuhinju i blagovaonicu, a učionice, knjižnica, upravni dio i školska sportska dvorana nisu usklađeni s važećim normativom. Stoga, pristupilo se izradi projektne dokumentacije, kako bi se osigurao potreban školski prostor za rad škole s 8 razrednih odjela u jednoj smjeni. Projekt predviđa dvije faze, odnosno rekonstrukciju postojeće zgrade i dogradnju prostorija škole, te rekonstrukciju i dogradnju školske sportske dvorane. Za pripremu planirane investicije je u proteklom periodu osigurano ukupno 596.000,00 kn, od čega je Općina Kanfanar osigurala 71.000,00 kn, dok je preostali dio u iznosu od 525.000,00 kn osigurala Istarska županija, a sve kako bi se spremno dočekalo raspisivanje očekivanih natječaja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i Operativnog plana Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Spomenimo i da se tijekom predstojećih ljetnih praznika planira sanacija pročelja zgrade Škole, za što će Županija izdvojiti preko 585 tisuća kuna, a prethodnih je godina utrošila i oko 145 tisuća kuna za zamjenu svih vanjski otvora. Dogradnja OŠ Petra Studenca za Istarsku županiju je od velike važnosti, međutim prioritet su osnovne škole u Svetvinčentu, Marčani i Juršićima gdje se nastava odvija u dvije smjene.

Raspravljalo se i o upravljanju Limskim zaljevom te je predloženo da se na tu temu održi sastanak Istarske županije, Javne ustanove Natura Histrica, Grada Rovinja te Općina Kanfanar i Vrsar s ciljem zajedničkog promišljanja i planiranja valorizacije tog vrijednog područja. Nadalje, dotaklo se i najavljenih Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, a Općina Kanfanar je u tom smislu zainteresirana za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Župan Miletić je kazao da je to smjer u kojem želi ići i Županija te se, s tim ciljem, krenulo u izradu energetske strategije.

Po pitanju kulture bilo je govora o kaštelu Dvigrad, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske što otežava postupak njegove sanacije i upravljanja. Istarska županija godišnje izdvaja 50 tisuća kuna za očuvanje Kaštela, međutim za potpunu sanaciju i adekvatnu valorizaciju potrebna su znatno veća sredstva. Po pitanju manifestacija za Općinu je najvažniji Blues Etno festival Dvigrad jer se radi o jedinstvenom spoju blues glazbe i baštine, na području Istre.