promjena režima prijema stranaka

Općina Medulin od ponedjeljka 06. lipnja 2022. ukida ograničenja za prijem stranaka koja su uvedena zbog pandemije korona virusa, te je radno vrijeme za rad sa stankama slijedeće:

Rad pisarnice sa strankama:

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05) 
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08) 
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad upravnih odjela sa strankama

 

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05) 
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08) 
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

 

Naglašavamo da  je Općina Medulin i prije epidemije korona virusa  imala sve tehničke preduvjete za elektroničko poslovanje, elektroničke potpise  i dr. te i dalje potičemo stranke da  zahtjeve i upite upućuju elektroničkim putem, prvenstveno  radi vlastite sigurnosti i zaštite  vlastitog zdravlja, te da radi bolje organizacije rada sa strankama sa zaduženim službenikom unaprijed dogovore svoj dolazak.

OPĆINA MEDULIN