Gradonačelnik Filip Zoričić o prvoj godini mandata

Na Briefingu gradonačelnika Filipa Zoričića s medijima održanom u petak, 3. lipnja 2022. godine u Komunalnoj palači gradonačelnik se osvrnuo na prvu godinu mandata na čelu najvećeg istarskog grada.


„Uveli smo drugačiji i boji način komunikacije i otvorili vrata prema državi što će uskoro pokazati i projekti koje će realizirati u Puli. Bez obzira na političke razlike na jako dobar način surađujem s Istarskom županijom te načelnicima i gradonačelnicima Puljštine. Komunikacija nam je jako važna i to je dobar način rada. Razgovarao sam s tisućama ljudi, obišao sve mjesne odbore i otvorio mnoge teme koje moramo riješiti. Odgovarao sam na tisuće mailova, razgovarao s građanima na terenu i mislim da je to dobar i novi korak u načinu komunikacije gradske uprave i građana. Vjerujem da smo tako napokon bliži svakom čovjeku. Kao nova gradska uprava pokazali smo da smo pošteni, dosljedni te da držimo do svojih obećanja“ , rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Ujedno je zahvalio medijima na praćenju rada gradske uprave kao i sugrađankama i sugrađanima na povjerenju i podrški, ali i na konstruktivnim kritikama „kako bismo bili bolji“.

Podsjetimo, dužnost gradonačelnika Pule Filip Zoričić preuzeo je 4. lipnja 2021. godine.


U nastavku dostavljamo teme o kojima je gradonačelnik izvijestio.

Pokrenuta  je aplikacija i transparentnost – prikaz svih isplata iz proračuna od 1. siječnja ove godine i potpuno otvoren GIS

 

U suradnji s Erste bankom omogućen je još jedan kanal za besplatno plaćanje računa građana putem aplikacije Keks pay za Grad, trgovačka društva i ustanove.

 

Uveden novi, transparentan način izbora članova nadzornih odbora i upravnih vijeća. Uveli smo institut izjašnjavanja radnika

 

Uvedena transparentna dodjela sredstava medijima – milijun kn u 2022. godini, neovisno Povjerenstvo.

 

Grad Pula na svojim web stranicama implementirao je aplikaciju, koja osigurava sigurnu i transparentnu razmjenu informacija između grada i njihovih ponuditelja-gospodarskih subjekata, a putem koje će se provoditi e-javne dražbe i jednostavna nabava.

 

Zbrinuti stanari Samačkog domau stambenom objektu u Pomeru, korisnici socijalnih potpora Centra za socijalnu skrb Pula, Grada Pule te umirovljenici s nižim primanjima.

Ujedno, Grad Pula bit će vođa Housing First-a u Hrvatskoj, kao važnog i održivog rješenja za beskućništvo.
Grad Pula po prvi puta  uvodi mjeru rada za opće dobro bez naknade u suradnji s Herculaneom, aktivnost za radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade od strane CZSS Pula.Pokrenuli smo manifestaciju Dođi u grad – koja je doživjela svoje jesensko i proljetno izdanje i u oživljavanju centra grada privukla tisuće ljudi. Iza nas je i uspješno organiziran Advent u Puli.

 

OFORMLJENA SU 2 VAŽNA NOVA ODSJEKA UNUTAR UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU:

Odsjek za strateško planiranje– pokrenuo izradu akata strateškog planiranja koji će definirati razvoj i napredak te kvalitetniji i usmjereniji razvoj grada Pule:

Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Plan razvoja Grada Pula-Pola, Provedbeni program Grada Pule.

Osnovani su koordinacijski timovi za Smart City i pokrećemo Pulski inovacijski centar PIC.

Odsjek za europske politikepriprema projekte za prijavu na pozive i pruža podršku u prijavi i provedbi projekata  drugim upravnim odjelima te po potrebi gradskim ustanovama i poduzećima. Prijavljeni su projekti izrade projektno tehničke-dokumentacije i različite europske inicijative poput New European Bauhaus. Grad Pula trenutno priprema prijave na pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te prijave na pozive za izgradnju i opremanje vrtića u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

 

ISO STANDARD

U 2022. godini provest ćemo do kraja postupak uvođenja međunarodnog standarda za suzbijanje korupcije ISO 37001:2016 kojim podižemo povjerenje svih zainteresiranih strana u organizaciji i njenu odlučnost za smanjivanje i eliminiranje korupcije u svakodnevnom poslovanju.

 

COWORKING

Nastavlja se s izgradnjom poduzetničkog centra Coworking – ubrzo polažemo i kamen temeljac. Projekt je to kojim će se omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva.

Grad Pula sufinancira izgradnju projekta poduzetničkog centra „Coworking Pula“ u ukupnom iznosu od 6,7 milijuna kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 30 milijuna kuna.

 

STARI KAŠTIJUN

Uspješno se privodi kraju projekt Sanacije odlagališta Kaštijun u Puli, vrijedan 28 milijuna kn

 

PROMETNICE

Dovršena je izgradnja/rekonstrukcija prometnica na području grada Pule: Paduljski put, Šišanska cesta, Ulica Bože Gumpca. S izgradnjom javne rasvjete i oborinske odvodnje utrošeno je gotovo 18,5 milijuna kuna.

Sanirane su „S“ krivina i Mornarički trg, Ulica Jurja Žakna, u sklopu koje je izvršena i kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže, dio Santoriove ulice….ulaganjem oko 2,6 milijuna kuna povećana je sigurnost kretanja vozila i pješaka na navedenim prometnicama.

Od idućeg tjedna na ulicama Pule bit će bicikle, e-bicikle i e-romobili (Bičikleta).

 

PARKIRALIŠTA

Značajni napori i financijska sredstva uloženi su u formiranje i uređenje novih lokacija na kojima će biti osigurano preko 700 novih parkirnih mjesta: parkiralište na Gregovici, parkiralište u Emovoj i parkiralište Marsovo polje 1 (na lokaciji Stare Mehanike, gdje je izvršeno uklanjanje starih i derutnih objekata)

 

PLAŽE

Značajna ulaganja u unaprjeđenje stanja na plažama – sanacija potpornih zidova na Zeleniki i na Havajskoj plaži kao i nastavak uređenja plaže Hidrobaza

 

RIVA

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s ACI I Lučkom upravom pokrenuli smo projekt sanacije Rive

 

PROSTORNO PLANIRANJE

Karšiole – Pokretanjem izrade Urbanističkog plana Karšiole koji razrađuje značajnu površinu stambene namjene uključujući i mješovite javne sadržaje započinje proces povezivanja Pule sa Štinjanom uz stvaranje kvalitetnih prostora namijenjenih stanovanju i javnim sadržajima.

Lungomare – proveden postupak izmjene planskih rješenja kao preduvjet za realizaciju obnove zapuštenog nogometnog igrališta na Valkanama za realizaciju kojeg se očekuje donacija travnate površine od strane HNS-a u vrijednosti od oko 2,5 milijuna kuna

 

URBANA OPREMA

Standardi uređenja postavljeni su donošenjem niza posebnih akata, a njihova provedba započela snažnijim i jasnijim djelovanjem nadležnih službi.

 

DOLCEVITA

Povećana sredstva, ali i obuhvat ulica koje se mogu obnoviti iz programa Dolcevita, što je rezultiralo iznimnom realizacijom u ovoj proračunskoj godini.

O planiranih 3,7 milijuna kuna u prvih je 6 mjeseci angažirano 3,5 milijuna odnosno 94,5 %.

 

KUPALIŠTE STOJA

Do kraja godine očekuje se dovršenje izrade projektne dokumentacije za potrebe ishodovanja dozvola.

 

GIARDINI

Formiranje novih javnih prostora u samom središtu grada s nužnim ili u potpunosti izostavljenim prometom motornih vozila u fokusu je aktivnosti svih europskih/svjetskih gradova koje prepoznaju utjecaj klimatskih promjena na život i rad ljudi u urbanim sredinama.

Projekt uređenja Giardina – upravo je postavljen na tim temeljima.

Do kraja godine očekuje se dovršenje komunikacije sa svim relevantnim sudionicima uključujući građane i nadležna tijela te dovršenje izrade projekata potrebnih za daljnje aktivnosti.

 

PRAGRANDE/ZELENO SRCE GRADA

Projekt prijavljen za sufinanciranje izrade svih pripremnih aktivnosti kao i dokumentacije za izvođenje radova iz portfelja NPOO

 

URBANI VRTOVI

Dodijeljene sve parcele na Gregovici te danas 89 fizičkih osoba te jedna Udruga obrađuju svoje vrtove u gradu.

 

STANOVI

Grad Pula uključit će se u izgradnju POS-ovih stanova uz pulsku obilaznicu, do kraja godine bit će gotova projektna dokumentacija za izgradnju stanova kod kružnog toka na Cesti prekomorskih brigada i Mutilske ulice i sufinancirat ćemo kamate na stambene kredite za osobe do 45 godina.

 

SPASIOCI

Grad Pula u 2022. godini ponovno je uspostavio Spasilačku službu na moru koja će raditi u periodu od 15.06.- 15.09.

Radi podizanja razine opće sigurnosti ljudi, imovine i komunalnog reda na javnim površinama, te prema potrebi kao potpora u radu komunalnom redarstvu na prostoru javnih površina organizirana je privatna zaštita – tjelesna zaštita u periodu ljetne turističke sezone od 15.06.2022. do 15.09.2022. godine u vremenu od 18.00 do 24.00 sata na relaciji:  Amfiteatar – Titov park – Kandlerova ulica – Forum – Ulica Sergijevaca – Trg Portarata – Giardini – Amfiteatar.

 

SPORT

Obnova sportske infrastrukture (Valkane, solar na dvorani Mate Parlov, zamjena atletske staze i sanacija na pomoćnom terenu Aldo Drosina)

UVODIMO GRAĐANSKI ODGOJ U SVIM PULSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

OŠ KAŠTANJER – Izrada projektne dokumentacije: dopuna idejnog  rješenja
DV VALMADE – Izrada projektnog zadatka i programskog rješenja izgradnje

STIPENDIJE – Povećan ukupan iznos na 1,2 milijuna kn i svi studenti koji su se prijavili i  zadovoljili uvjete dobili su stipendiju

U pripremi smo potpisivanja Sporazuma o suradnji s našim Sveučilištem Jurja Dobrile.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DOBILA ODJEL ZA MLADE

ROJC – NAJVEĆA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU ROJCA U POSLJEDNJIH 10 GODINA – 3 milijuna kuna

INK – ULAGANJA 2,1 MILIJUNA KUNA

PRED NAMA JE BOGATO PULSKO KULTURNO LJETO.