U prvih pet mjeseci ove godine stanje sigurnosti u Puli zadovoljavajuće

Prema informaciji o stanju sigurnosti, koje periodično Gradu Puli dostavlja Policijska uprava istarska, sigurnosno stanje u prvom djelu 2022. godine procjenjuje se zadovoljavajućim, a što je zaključeno na  temelju analize sigurnosno-relevantnih pokazatelja u promatranom razdoblju pri čemu se ne bilježe sigurnosno-rizični događaji koji bi svojim posljedicama i intenzitetom u većoj mjeri ugrožavali sigurnost građana i imovine.

Činjenica je da je u proteklom razdoblju zabilježeno nekoliko kritičnih događaja koji su negativno utjecali na percepciju sigurnosti građana. Tako se bilježi narušavanje javnog reda i mira, 1. lipnja na Giardinima koje je za posljedicu imalo teške tjelesne ozljede. Isto tako je 30. svibnja zabilježeno narušavanje javnog reda i mira drskim ponašanjem prema vozaču autobusa od strane stranih državljana na raskrižju Ulice Riva i Ulice Sv. Ivana.. Dva dana prije toga, 28. svibnja., bilježi se isto tako narušavanje javnog reda i mira gdje je nakon verbalnog sukoba došlo i do fizičkog sukoba više osoba ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Riva u Puli u kojem je jedna osoba lakše ozlijeđena. U prethodnom periodu zabilježeno je i oštećenje autobusa na ugibalištu na  Velom Vrhu prilikom sportskog susreta, a prije toga otuđena su dva vozila uz obijesnu vožnju kojom su bili ugroženi životi građana.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja .2022. godine bilježi se porast prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 26 posto u odnosu na 2021. godinu. Prema vrsti, najučestaliji su prekršaji drsko ponašanje, svađa/vika na javnom mjestu, tučnjava, držanje životinja bez nadzora te vrijeđanje ovlaštenih službenih osoba. Od ukupnog broja prekršaja protiv javnog reda i mira, 39 ih je počinjeno na ulici, trgu i slično, 16 u ugostiteljskim objektima, 1 u ostalim sredstvima javnog  prometa i 16 na drugim mjestima, a 18 ih je počinjeno pod utjecajem alkohola i 1 pod utjecajem droge.  

Slijedom svih tih događanja i sa željom poboljšanja stanja i osjećaja sigurnosti u održan je sastanak u Policijskoj upravi Istarskoj i Policijskoj postaji Pula kao bi se učinio dodatni napor u preventivnom radu policije sa ciljem pravovremenog sprječavanja ovakvih i sličnih događaja. Odnosno, intenziviranje aktivnosti policije i drugih nadležnih službi u navedenim segmentima koji utječu na stanje i percepciju sigurnosti građana.  

Dogovoreno je da će policija pojačati prisutnost policijskih ophodnji u vrijeme i na mjestima kada se očekuje veće okupljanje građana, a samim time i mogućnost povećanja sigurnosnih događaja. Isto tako je dogovoreno da će se ostvariti intenzivnija komunikacija s građanima te na taj način jačati  uloga prevencije u zajednici. Policija će u narednom periodu nastaviti sa započetim sastancima s građanima u mjesnim odborima na kojima će zainteresirane građane upoznati s preventivnim programima koji se provode u zajednici.

Uz to, a sa ciljem poboljšanja sigurnosti i komunalnog reda, Grad Pula je proveo javnu nabavu i osigurao prisutnost zaštitara sa ciljem zaštite osoba i imovine na javnim površinama sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti za period od 15. lipnja do 15. rujna 2022.godine. U narednom periodu intenzivirat će se i rad komunalnih i prometnih redara. Također, razmatra se mogućnost unaprjeđenja urbane sigurnosti situacijskom prevencijom kroz uređenje prostora na kritičnim lokacijama.

O ovim temama razgovarat će se na sljedećoj sjednici Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule.