751 tisuća kuna iz županijskog proračuna za projekte iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Iz proračuna Istarske županije ove će se godine sufinancirati projekti 47 udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, u ukupnom iznosu od 751 tisuće kuna, a ugovore je danas s udrugama, u sjedištu Istarske razvojne agencije, u Puli, potpisao istarski župan Boris Miletić.

„Prije svega, želim vam se zahvaliti na vašem dosadašnjem radu i doprinosu. Bez entuzijazma i želje za doprinosom zajednici, uspjeha ne bi bilo. Prioritet je Istarske županije potaknuti i financijski podržati udruge čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju potreba građana Istarske županije i rješavanju županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta“, poručio je prije samog potpisivanja župan Boris Miletić.

Prisutnima se obratila i v.d. pročelnice resornog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Davorka Maras-Tkačuk zahvalivši se udrugama na višegodišnjoj suradnji.

„Mi smo partneri na implementaciji našeg strateškog dokumenta – Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine. Vaša je uloga ključna u samom prepoznavanju i ukazivanju potreba u našem društvu“, rekla je v.d. pročelnice.

Temeljem županijskog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, dokumenta upravljanja lokalnom zdravstvenom zaštitom i socijalnom skrbi, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji u 2022. godini. Sukladno Natječaju, udruge i ustanove mogle su prijaviti projekte kojima se rješavaju županijski prioriteti definirani u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje, te ostale projekte od značaja za unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja u Istarskoj županiji i to u jednom od sljedećih područja:

Područje I: Unapređenje zdravlja građana Istarske županije

Pod-područja:

 1. Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata

 2. Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti

 3. Palijativna skrb

 4. Prevencija ovisnosti i rehabilitacija liječenih ovisnika

 5. Provođenje transplantacijskih programa i promicanje postmortalnog darivanja organa

 6. Ostali projekti za unapređenje zdravlja građana Istarske županije


Područje II: Unapređenje socijalnog blagostanja građana Istarske županije

Pod-područja:

  1. Usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti

  2. Jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ciljanim korisničkim skupinama

  3. Socijalne inovacije

  4. Edukacija i senzibilizacija zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i /ili djece s teškoćama u razvoju

  5. Poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (sadržaji, usluge, informacije i komunikacija…)

  6. Promocija volonterstva i organiziranje volontera

  7. Socio-zdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata

KABINET ŽUPANA