Grad Pula i Sveučilište Jurja Dobrile potpisali Sporazum o suradnji

U ponedjeljak, 6. lipnja 2022. godine gradonačelnik Pule Filip Zoričić i rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Marinko Škare potpisali su Sporazum o međusobnoj suradnji na području prostornoga razvoja Grada Pule kao studentskog grada, uspostavljanja i izgradnje znanstveno-tehnoloških i inovacijskih centara te realizacije zajedničkih gospodarskih programa i projekata sa svrhom razvijanja i implementiranja novih tehnologija.

 

Gradonačelnik Zoričić tom je prigodom rekao kako Grad želi konkretizirati suradnju te da je Sveučilište baza razvoja svake zajednice. Smatra kako Sveučilište ima ogroman potencijal, posebno kroz razvoj start upova, freelancera i u tom kontekstu Grad će pomoći infrastrukturno i u suradnji sa Sveučilištem razvijati tu priču.

 

„Bit ćemo im potpora u svakom kontekstu, prostorom, infrastrukturom, suradnjom s privrednicima i svima koji kroz klaster poduzetnika, koji stvaramo, žele pomoći. To će se ogledati i u projektima, ali i kroz Pulski inovacijski centar. Vjerujem da ćemo kroz ovaj vid suradnje pospješiti dolazak još većeg broja studenata u naš grad i da se zaista razvijamo i kroz identitet sveučilišnog grada“, rekao je gradonačelnik Zoričić.

 

Rektor Sveučilišta Marinko Škare zahvalio je gradonačelniku i Gradu Puli na potpori dodavši kako je riječ o okvirnom sporazumu za projekte koje će Grad i Sveučilište zajedno realizirati.

 

„Sveučilište je tu da bude potpora razvoju Grada, Županije i regije. Sa svim svojim resursima siguran sam da možemo polučiti zajedničke projekte koji će osigurati razvoj grada i tranziciju prema Puli kao pametnom gradu, odnosno smart city“, smatra rektor Škare.

 

Ciljevi suradnje između potpisnika Sporazuma su razvijanje Sveučilišta i Grada kao prepoznatljivog centra obrazovanja i razvoja uz naglasak na stvaranje novih sadržaja za studente Sveučilišta, učinkovita suradnja privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva, povezivanje i suradnja na zajedničkim interesima i sudjelovanju u pripremi projekata za EU fondove sa svrhom razvijanja i implementiranja novih tehnologija, uključivanje privatnog i javnog sektora u projekte osnivanja „start up“ inkubatora namijenjenih studentima Sveučilišta i objedinjavanje inovativnih i razvojnih projekata posvećenih provedbi strategije za pametnu, održivu i uključivu lokalnu zajednicu.