Započelo e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

U petak, 10. lipnja 2022. godine, a na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pule-Pola.

 

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 10. lipnja do 11. srpnja 2022. godine.

 

Odlukom Gradskog vijeća o uključivanju Grada Pule u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje od 1. lipnja 2022. godine, Grad Pula uključio se u provedbeni Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.

 

Nacrtom prijedloga Odluke koja se upućuje u javno savjetovanje propisuju se uvjeti i mjerila za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova te način bodovanja po pojedinim mjerilima, postupak za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova na način da se propisuje obveza imenovanja Povjerenstva, sastav Povjerenstva, obveza raspisivanja Javnog poziva s opisom postupka, popis potrebne dokumentacije koju predaje podnositelj zahtjeva te obveza izrade liste reda prvenstva.

 

U cilju pripreme i donošenja čim kvalitetnijih rješenja pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u javno savjetovanje koje se nalazi na službenim web stranicama Grada Pule u rubrici e-Konzultacije (www.pula.hr) te unutar roka predviđenog za provedbu javnog savjetovanja dostave svoja mišljenja, primjedbe i/ili prijedloge na izloženi Nacrt Odluke putem e-maila: odluka.pos@pula.hr.