Objavljen Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj 2022./2023. godini na području grada Pule

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 14. lipnja 2022. godine Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022./2023. na području grada Pule kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

U upisnom roku zaprimljena je 521 prijava, od kojih prema privremenim rezultatima 350 udovoljava pravilniku, 67 nema prebivalište u Puli, 97 nema navršenih 12 mjeseci i 7 je nepotpunih prijava.

Sukladno Pravilniku o upisima, u dječje vrtiće mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu.  Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Pule ili imati status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Pule.

Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022./2023. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr)  i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Prigovore na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno s ponedjeljkom, 20. lipnja 2022. godine.

Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor, osobno radnim danom od 9.00 do 12.00 sati ili na e-mail dječjeg vrtića:

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama temeljem koje će se djeca upisati u dječje vrtiće.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz upisivanje OIB-a djeteta. Na taj način osiguran je ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022./2023. na području grada Pule nalazi se na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/23583/upis-djece-u-djecje-vrtice-u-pedagoskoj-godini-20222023/