Izjava župana Miletića o kvaru na Kaštijunu

 

Nastavno na novonastalu situaciju u ŽCGO Kaštijun, istarski župan Boris Miletić izjavio je kako je Istarska županija aktivno uključena u sve procese kroz Nadzorni odbor i Skupštinu društva, iako je sva upravljačka prava prije godinu dana preuzeo Grad Pula. I na današnjem sastanku, kao i prošlog puta, dodaje, sudjelovali su njegov zamjenik Tulio Demetlika i član Nadzornog odbora Valerio Drandić, kao predstavnik Istarske županije.

„U tijeku je utvrđivanje uzroka kvara, a u ponedjeljak očekujemo i nalaz sudskog vještaka. Poduzimamo sve mjere prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao i istarskim gradovima i općinama, te njihovim komunalnim poduzećima. Zajednički trebamo riješiti problem, a o svim daljnjim koracima javnost će biti pravovremeno i transparentno obavještena“, poručio je župan Miletić.

Foto: Kastijun.hr