Grad Pula uvodi rad za opće dobro bez naknade

Grad Pula po prvi put uvodi mjeru rada za opće dobro bez naknade, aktivnost odobrenu Zakonom o socijalnoj skrbi. Koristit će je korisnici zajamčene minimalne naknade i obavljati u sredinama u kojima žive kako bi zajednici kroz svoj rad vratili financijsku pomoć, koju dobivaju za podmirenje svojih osnovnih životnih potreba.

„U radovima za opće dobro bez naknade sudjeluju radno sposobni ili djelomično radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva s prijavljenim prebivalištem na području Grada Pule, a prema rješenju Centra za socijalnu skrb Pula. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, korisnici zajamčene minimalne naknade u radovima za opće dobro mogu sudjelovati najviše 90 sati mjesečno“, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov.

S korisnicima koji se odazovu pozivu sklopit će se ugovor o radu za opće dobro bez naknade. Ukoliko se korisnik bez opravdanog razloga ne odazove pozivu Grada Pule za sudjelovanje u navedenim radovima, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a sukladno Zakonu.

Radovi će se provoditi prema utvrđenom rasporedu, sukladno potrebama utvrđenim od strane Grada Pule, te će raspored izraditi Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade. Planira se da prvi radno sposobni korisnici krenu s radom početkom srpnja, nakon odrađene formalne procedure zaštite na radu. U početnoj fazi provođenja, korisnici će krenuti s radom za opće dobro bez naknade u suradnji s Herculaneom, dok će se kasnije uključivati i kod drugih ustanova.