Gradsko vijeće Pule usvojilo rebalans kojim se proračun za 2022. povećava za gotovo 21,5 milijuna kuna

 

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u utorak, 21. lipnja 2022. godine sa 16 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa usvojilo je rebalans proračuna kojim se ovogodišnji budžet najvećeg istarskog grada povećava za gotovo 21,5 milijuna kuna.

Proračun Grada Pule za 2022. godinu usvojen je 7. prosinca 2021. godine u ukupnom iznosu od 500.532.445,22 kune. Usvojenim izmjenama i dopunama proračun se povećava za 21.489.051,16 kuna ili 4,29 posto i iznosi 522.021.496,38 kuna.

„Od donošenja proračuna došlo je do novih okolnosti i  obveza te se stoga predlažu Izmjene i dopune proračuna. Prihodi poslovanja povećavaju se u ukupnom iznosu od 20.362.139,95 kuna ili 4,47 posto i iznose 475.766.776,95 kuna. Povećavaju se prihodi od poreza (porez i prirez porezu na dohodak 10,05 milijuna kuna, porez na korištenje javnih površina milijun kuna, porez na potrošnju 600.000,00 kuna) sredstva drugih proračuna povećavaju se za 9,04 milijuna kuna, prihodi od imovine za 1,79 milijuna kuna. prihodi od komunalne naknade za 4 milijuna kuna, ali se smanjuju prihodi od komunalnog doprinosa za 5,90 milijuna kuna“, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Vesna Sajić.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 991.949,00 kuna ili 3,12 posto, a 15.475.256,43 kune čini dio viška prihoda iz prethodnih godina

Rashodi i izdaci usklađeni su sa prihodima i primicima.

Kod rashodovne strane najviše sredstava odlazi u Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, nešto manje od 14 milijuna kuna, od čega su 9 milijuna sredstva Grada za povećanje plaća u vrtićima, povećanje subvencije Grada Pule za predškolske ustanove drugih osnivača, sredstva za neodgodivo stambeno zbrinjavanje socijalno, materijalno i zdravstveno ugroženih stanara tzv. Samačkih hotela koji su sada smješteni u Pomeru. Naime, predviđen je novi trošak za plaćanje najma, režijskih troškova i troškova održavanja kuće, zatim, povećanje plaća za zaposlene u produženom boravku, sredstva za dovršenje izgradnje skloništa za životinje i početak funkcioniranja, sredstva za pomoćnike u nastavi od početka nove školske godine do kraja 2022. godine.

Također, osiguravaju se sredstva za razvoj sustava selektivnog prikupljanja otpada, a aktivnosti se planiraju provesti u sklopu Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to za aktivnosti nabave posuda za biootpad, zaključavanje selektivnih polupodzemnih posuda, edukaciju te ostalu opremu za selektivno prikupljanje otpada. Planirano je 1.600.000,00 kuna za sanaciju postojećeg zidanog kanala Pragrande u kojem je došlo do urušavanja dijela kanala te održavanje komunalne infrastrukture.

Na sjednici je prihvaćen amandman gradonačelnika Filipa Zoričića na izmjene Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu kojim se dio sredstava za plaće Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom te Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva kao i dio plaća za djelatnike Javne ustanove Pula film festivala, prenamjenjuje za potrebe realizacije dodatnih programa koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije u području kulture mladih, međunarodne suradnje, likovne umjetnosti i za logističke potrebe održavanja gradskih manifestacija, kako bi se na takav način dodatno potaknula realizacija projekata u području kulture te podržao doprinos umjetnika i kreativaca u razvoju zajednice.

Programi i projekti neprofitnih organizacija stvaraju dodatnu vrijednost za društvo, obogaćuju kulturnu ponudu grada i unaprjeđuju kvalitetu života u zajednici.

Na sjednici je usvojen i Kodeks ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule u sprječavanju sukoba interesa.